Year

2019
W 79 rocznicę harcerze Chorągwi Dolnośląskiej z hufca Wrocław Wschód uczcili pamięć policjantów zamordowanych przez NKWD w Kalininie (obecnie Twer) i innych miejscach kaźni. W uroczystości oddającej hołd pomordowanym, która odbyła się 5 kwietnia br. przy ul. Wittiga we Wrocławiu, gdzie znajduje się Kościół rzymskokatolicki pw. NMP Matki Bożej Pocieszenia, uczestniczyli m.in. Skarbnik Chorągwi Dolnośląskiej...
Ten okrągły, 70.  Jubileusz harcerze i instruktorzy Hufca ZHP Syców świętowali już od piątku. Zaczęli harcerskim ogniobraniem i wieczornym programem. Sobota była po brzegi wypełniona aktywnościami, w które zaangażowano lokalne instytucje kultury. Na wszystkich harcerzy, od rana czekała gra terenowa przygotowana przez instruktorów Hufca. O godzinie 15:00 w samym centrum Parku Miejskiego odbył się Uroczysty...
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA „Zakup sprzętu noclegowego do projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania dla zadania nr: I –  Namioty typu „10”                       IV – Koce typu wojskowego ZAWIADOMIENIE...
Rozstrzygnięte Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena SUBIS Jacek Bochniewski, ul. Jana III Sobieskiego 39 g 05-070 Sulejówek, data wpłynięcia ofert 1.04.2019 godzina 8:20 Zadanie II – Materace podgumowane typu wojskowego – 18998,10zł Zadanie III – Łóżka turystyczne typu kanadyjka – 44998,10zł Pełna lista podmiotów W&A Adam Wasielewski ul. Powstańców Wielkopolski 47...
KLARUJ PRZYSZŁOŚĆ! To myśl przewodnia tegorocznego Zlotu Chorągwi Dolnośląskiej Zgorzelec 2019! Zapraszamy wszystkich: Zuchy, Harcerzy, Harcerzy Starszych, Wędrowników, Drużyny Nieprzetartego Szlaku, Seniorów, Instruktorów oraz Starszyznę Chorągwi Dolnośląskiej ZHP! W tym roku w ramach Zlotu, odbędą się także Regaty o Błękitną Wstęgę Komendanta Chorągwi! Otwieramy zgłoszenia! Wszystkie szczegóły znajdziecie w naszym regulaminie, do którego zamieszamy link: https://gkzhp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dolnoslaska_zhp_pl/ETVUXyYQnHFFuBZobQA5Q5kB-NNhd_EoVebC7osE8aZcsA?e=Yvx5P3...
Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich informuje, że kolejne spotkanie odbędzie się 24 kwietnia 2019 r.w siedzibie Chorągwi. W związku z tym, termin składania dokumentów prób upływa 10 kwietnia 2019 r. Kontakt: [email protected]
  Informacja o udzieleniu odpowiedzi na zapytanie dotyczące zadania 4 poz. 5 Koce typu wojskowego w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu noclegowego do projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Odpowiedź zamawiającego została zawarta w załączniku nr 6 i 7....
15 marca 2019 roku w  Bazie konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe dla projektu „ Dolnośląskie Podwórka” Zamówienie publiczne nr 1 – Przedmiotem zamówienia jest Zakup sprzętu noclegowego do projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie informacje o ogłoszeniu znajdują się w załączniku: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173678
Druhny i Druhowie! Chorągwiana  Komisja Stopni Instruktorskich po przeanalizowaniu wniosków złożonych przez Komendantów Hufców podjęła decyzję o nadaniu (w jednym przypadku) i przedłużeniu (w pozostałych pięciu przypadkach) uprawnień do prowadzenia prób podharcmistrzowskich przez Hufcowe Komisje Stopni Instruktorskich tylko na jeden rok. We wnioskach nie znaleźliśmy informacji o udziale członków HKSI w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i w związku...
Informuję, że 6.03.2019 r. o godzinie 20.30 odbędzie się internetowe szkolenie z RODO skierowane do instruktorów ZHP oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie. Organizatorem szkolenia jest Główna Kwatera ZHP a prowadzącym będzie Inspektor Ochrony Danych Andrzej Rybus-Tołłoczko. Poniżej przesyłam link poprzez który będzie można się połączyć i uczestniczyć w szkoleniu. Do udziału w szkoleniu potrzebne...
1 9 10 11 12
Skip to content