Sąd Harcerski

Sąd Harcerski

Wybór sądu harcerskiego chorągwi jest obligatoryjny (w odróżnieniu od wyboru sądu harcerskiego hufca). Wyboru członków sądu harcerskiego dokonuje zjazd chorągwi, w jego skład wchodzi minimum 9 harcmistrzów. Sąd harcerski na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego sądu, zastępcę lub zastępców przewodniczącego oraz sekretarza.

hm. Jarosław Ziółkowski

Przewodniczący Sądu
Hufiec Wrocław Południe

hm. Grażyna Bróż

Członkini Sądu
Hufiec Ziemi Kłodzkiej

hm. Stanisław Kalinowski

Członek Sądu
Hufiec Świdnica

hm. Andrea Kowerko

Członkini Sądu
Hufiec Łagiewniki

hm. Łukasz Nowicki

Członek Sądu
Hufiec Lubin

hm. Marian Puszka

Członek Sądu
Hufiec Oława

hm. Marek Stochmiałek

Członek Sądu
Hufiec Wrocław Południe

hm. Krzysztof Wojtas

Członek Sądu
Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej

Dokumenty

Wszystkie dokumenty wydawane przez sąd harcerski chorągwi.

Wydarzenia sądu harcerskiego chorągwi

Wszystkie wydarzenia organizowane przez sąd harcerski chorągwi – posiedzenia, dyżury członków.
Chcesz się spotkać? Zapraszamy!

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.

Skontaktuj się z nami!

    Skip to content