PROO 2023-2025

Story About Us

PROO 2023-2025

 
O projekcie
Prace zespołu
Remont baz

Od kwietnia 2023 r.  Chorągiew Dolnośląska ZHP realizuje projekt „Podniesienie jakości oferty szkoleniowo-wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży przez modernizację harcerskich baz obozowych oraz szkolenie kadry” w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 343.000,00 zł 

Projekt składa się z następujących  zadań:  

 1. Remonty i modernizacje posiadanych budynków sanitarno-kuchennych.  
 2. Zakup sprzętu noclegowego  
 3. Szkolenia kadry  

Zadania realizowane będą na bazach w Zachodniopomorskim (w Pobierowie, Pogorzelicy), Pomorskim (Rozewie, Lubiatowo) Lubuskiem (Niesulice, Lgiń, Wygnańczyce), Dolnośląskim (w Marianówce, w Tomisławiu), Podkarpackim – Czarna Górna.  

Planujemy tak zrealizować zadanie abyśmy w kolejnych latach mogli korzystając z baz prowadzić działalność gospodarczą organizatorów turystyki i też uzyskiwać środki na działalność śródroczną.  

Przeszkolona kadra będzie mogła podczas wakacji zarabiać a śródrocznie nadal wolontariacko pełnić służbę na rzecz stowarzyszenia. Przepracowana Strategia pozwoli na lepsze zdiagnozowanie potrzeb i wytyczenie zaktualizowanych warunków rozwoju. 

 

 

Został powołany 8 osobowy zespół w składzie:

 • Dawid Stec – koordynator,
 • Ryszard Gacek,
 • Ryszard Żarski,
 • Zbigniew Warzyński,
 • Andrzej Waniczek,
 • Joanna Sawicka,
 • Joanna Żurowska,
 • Leszek Paluch,

Spotkania:

 • 15 kwietnia  2023 spotkanie zespołu projektowe ws. określenia harmonogramu działania na rok 2023,  rozdzielenie zadań między członków zespołu
 • 13 maja 2023 omówienie zakresu prac remontowych na bazie w Pobierowie oraz Tomisławiu
 • 12 czerwca 2023 opracowano i przygotowano program jesiennych szkoleń
 • 5 sierpnia 2023 wizytacja bazy obozowej w Wygnańczycach i Lginiu. Sprawdzono stan jakości sprzętu na bazie oraz omówiono potrzeby zakupu kolejnych sprzętów noclegowych.
 • 11 września 2023 spotkanie podsumowujące  wizytację na  bazach obozowych
 • 16 października spotkanie zespołu ws. wyboru realizatora remontu ośrodka kolonijnego w Pobierowie
 • 6 listopada 2023 odbyło się  spotkanie zespołu projektowego z kwatermistrzami i komendantami baz podczas którego podsumowano Harcerską Akcję Letnią, promocję baz, napotkane trudności oraz potrzeby zakupu nowego sprzętu noclegowego
 • 9 grudnia 2023 opracowanie dokumentu będącego uzupełnieniem strategii rozwoju majątku Chorągwi Dolnośląskiej okalającego kierunki działań baz obozowych
 

1. Remont kuchni oraz stołówki na terenie ośrodka Kolonijnego ZHP Chorągwi Dolnośląskiej w Pobierowie obejmującego zadania:

 • demontaż i utylizację starych okien na stołówce oraz w  kuchni,
 • montaż 12 plastikowych okien w części uchylno-otwieralnych o kolorze białym,
 • zabudowę ściany działowej miedzy stołówką a świetlicą,
 • naprawa oświetlenia na stołówce,
 • naprawa i przegląd instalacji elektrycznej w kuchni,

2. Remont kuchni w Tomisławiu:

 • uzupełnienie ubytków w ścianach,
 • nałożenie gładzi na ściany,
 • malowanie pomieszczenia,
 • kucie tynków,
 • usunięcie wilgoci,
Skip to content