Niestrudzeni 2020

Story About Us

Niestrudzeni 2020

… Stefanowi Mirowskiemu – niestrudzonemu przyjacielowi walki i pracy

Tadeusz Zawadzki "Zośka"

Celem plebiscytu NIESTRUDZENI 2020 jest docenienie najlepszych dolnośląskich instruktorów ZHP przez pryzmat ich osiągnięć, inicjatyw, przedsięwzięć, projektów, które odbyły się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

LAUREACI 2020:

Tegoroczne kategorie:

(Kliknij w obrazek kategorii aby zapoznać się z nominowanymi)

       

Regulamin
Zgłoszenia
Kapituła
Głosowanie

REGULAMIN DOLNOŚLĄSKIEGO PLEBISCYTU INSTRUKTORSKIEGO
„NIESTRUDZENI 2020”

 1. Celem plebiscytu NIESTRUDZENI 2020 jest docenienie najlepszych dolnośląskich instruktorów ZHP przez pryzmat ich osiągnięć, inicjatyw, przedsięwzięć, projektów, które odbyły się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
 2. Za prawidłowe przeprowadzenie i rozstrzygnięcie plebiscytu odpowiada Kapituła Plebiscytu, którą powołuje Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP składająca się z Laureatów z roku poprzedniego i sekretarza.
 3. Kapituła rozstrzyga wnioski kandydatów plebiscytu oraz podejmuje decyzje w kwestiach spornych.
 4. Plebiscyt trwa od 2 marca 2021 r. do 11.06.2021 r. i jest podzielony na następujące etapy:
 • ETAP I. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW: 02.03.-09.03.2021 r.
 • ETAP II. NOMINACJE KAPITUŁY: 09.03.-12.03.2021 r.
 • ETAP III. GŁOSOWANIE NA NOMINOWANYCH: 14-28.05.2021 r.
 • ETAP IV. GALA „NIESTRUDZENI 2020”: Bądzów – 11.06.2021 r.
 1. Sekretarz Kapituły udziela kompleksowej informacji na temat przebiegu plebiscytu za pomocą adresu e-mail niestrudzeni@dolnoslaska.zhp.pl.
 2. Kandydatem w plebiscycie może być czynny instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, który pełnił funkcję odpowiadającą zakresowi danej kategorii, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
 3. Kandydatów w plebiscycie mogą zgłaszać drużyny harcerskie, inne jednostki organizacyjne ZHP, harcerze i instruktorzy, komendy hufców, komenda chorągwi.
 4. Kandydata zgłasza się poprzez ankietę aplikacyjną zamieszczoną na stronie internetowej http://dolnoslaska.zhp.pl/niestrudzeni-2020/
 5. Kandydatów można zgłaszać w kategoriach:
 • Drużynowy zuchowy,
 • Drużynowy harcerski,
 • Drużynowy starszoharcerski,
 • Drużynowy wędrowniczy,
 • Drużynowy Nieprzetartego Szlaku,
 • Komendant szczepu,
 • Wsparcie metodyczne i programowe,
 • Praca z kadrą i kształcenie
 1. Opisy kategorii oraz wyróżnienia dostępne są na stronie internetowej http://dolnoslaska.zhp.pl/niestrudzeni-2020/
 2. Proces weryfikacji zgłoszenia kandydata składa się z 3 elementów:
 3. poprawnie i kompletnie zgłoszonej kandydatury,
 4. pozytywnej weryfikacji pod względem opłacenia składek, wpisu do ewidencji oraz zaliczenia służby instruktorskiej,
 5. zgody kandydata na udział w plebiscycie, obejmującej zgodę na rejestrację i wykorzystanie wizerunku kandydata.
 6. Weryfikacji na pierwszym etapie dokonuje Sekretarz Kapituły.
 7. Lista nominowanych w etapie II zostanie opublikowana 14.05.2021 r.
 8. Głosowanie w etapie III odbywać się będzie drogą elektroniczną przez stronę internetową http://dolnoslaska.zhp.pl/niestrudzeni-2020/ za pomocą formularza FORMS.
 9. Jeden internauta będzie mógł oddać głos na jedną nominację w każdej z 8 kategorii. Głosowanie będzie utajnione przez cały czas trwania. Głosować mogą tylko osoby posiadające adres w domenie @zhp.net.pl lub @zhp.pl.
 10. Wynik plebiscytu składać się będzie z sumy głosowania internetowego oraz głosów kapituły w relacji 1:1.
 11. Członkowie kapituły oddają głosy za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z terminarzem wynikającym z pkt.7. Sekretarz plebiscytu ustala i informuje członków kapituły chorągwi o technicznych zasadach przebiegu głosowań oraz o ich harmonogramie. Sekretarz plebiscytu informuje członków kapituły o otwarciu i zamknięciu głosowania oraz jego wyniku. W obliczaniu wyniku uwzględnia się wyłącznie głosy oddane w trakcie trwania głosowania.
 12. Ogłoszenie laureatów plebiscytu oraz wyróżnień odbędzie się podczas Gali NIESTRUDZENI 2020 w Bądzowie – 11.06.2021 r.
 13. Laureaci z poprzednich edycji nie mogą być zgłaszani w kolejnych edycjach plebiscytu.

KATEGORIE PLEBISCYTU

 • DRUŻYNOWY ZUCHOWY

Nominowanymi w tej kategorii mogą być Ci instruktorzy, którzy na co dzień służbę w ZHP realizowali pełniąc najważniejszą funkcję wychowawczą – prowadzili gromadę zuchową od minimum 2 lat. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny w sposób szczególny wyróżniać się swoim zaangażowaniem, postawą instruktorską, wkładem pracy w rozwój gromady, działaniem metodycznym oraz przedsięwzięciami przeprowadzanymi wraz z gromadą dla środowiska lokalnego. W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcia kandydata podkreślając jego zasługi dla rozwoju i wspierania realizacji Misji ZHP, stosowania instrumentów metodycznych. Ważnym aspektem, który również będzie podlegał ocenie jest służba w czasie pandemii.

 • DRUŻYNOWY HARCERSKI

Nominowanymi w tej kategorii mogą być Ci instruktorzy, którzy na co dzień służbę w ZHP realizowali pełniąc najważniejszą funkcję wychowawczą – prowadzili drużynę harcerską od minimum 2 lat. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny w sposób szczególny wyróżniać się swoim zaangażowaniem, postawą instruktorską, wkładem pracy w rozwój drużyny harcerskiej, działaniem metodycznym oraz realizujące przedsięwzięcia przeprowadzane wraz z harcerzami z drużyny dla środowiska lokalnego. W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcia kandydata podkreślając jego zasługi dla rozwoju i wspierania realizacji Misji ZHP.

Ważnym aspektem, który również będzie podlegał ocenie jest służba w czasie pandemii.

 • DRUŻYNOWY STARSZOHARCERSKI

Nominowanymi w tej kategorii mogą być Ci instruktorzy, którzy na co dzień służbę w ZHP realizowali pełniąc najważniejszą funkcję wychowawczą – prowadzili drużynę starszoharcerską od minimum 2 lat. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny w sposób szczególny wyróżniać się swoim zaangażowaniem, postawą instruktorską, wkładem pracy w rozwój drużyny starszoharcerskiej, działaniem metodycznym oraz realizujące przedsięwzięcia przeprowadzane wraz z harcerzami z drużyny dla środowiska lokalnego. W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcia kandydata podkreślając jego zasługi dla rozwoju i wspierania realizacji Misji ZHP. Ważnym aspektem, który również będzie podlegał ocenie jest służba w czasie pandemii.

 • DRUŻYNOWY WĘDROWNICZY

Nominowanymi w tej kategorii mogą być Ci instruktorzy, którzy na co dzień służbę w ZHP realizowali pełniąc najważniejszą funkcję wychowawczą – prowadzili drużynę wędrowniczą od minimum 2 lat. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny w sposób szczególny wyróżniać się zaangażowaniem, postawą instruktorską, wkładem pracy w rozwój drużyny wędrowniczej, działaniem metodycznym oraz realizujące przedsięwzięcia przeprowadzane wraz z wędrownikami z drużyny dla środowiska lokalnego. W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcia kandydata podkreślając jego zasługi dla rozwoju i wspierania realizacji Misji ZHP. Ważnym aspektem, który również będzie podlegał ocenie jest służba w czasie pandemii.

 • DRUŻYNOWY NIEPRZETARTEGO SZLAKU

Nominowanymi w tej kategorii mogą być Ci instruktorzy, którzy na co dzień służbę w ZHP realizowali pełniąc najważniejszą funkcję wychowawczą – prowadzili drużynę Nieprzetartego Szlaku od minimum 2 lat. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny w sposób szczególny wyróżniać się zaangażowaniem, postawą instruktorską, wkładem pracy w rozwój drużyny Nieprzetartego Szlaku, działaniem metodycznym oraz realizujące przedsięwzięcia przeprowadzane wraz ze swoimi harcerami z drużyny dla środowiska lokalnego. W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcia kandydata podkreślając jego zasługi dla rozwoju i wspierania realizacji Misji ZHP. Ważnym aspektem, który również będzie podlegał ocenie jest służba w czasie pandemii.

 • KOMENDANT SZCZEPU

Nominowanymi w tej kategorii mogą być Ci Instruktorzy, którzy swoją służbę realizują pełniąc funkcję Komendanta Szczepu z pasją i pełnym zaangażowaniem, którzy wspierali codzienną służbą podstawowe jednostki organizacji, aby mogły dążyć do założonych celów. Zgłoszeni mogą być Ci Komendanci Szczepów, którzy pełnią funkcję od minimum 2 lat. W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcia kandydata podkreślając jego zasługi dla rozwoju i wspierania realizacji Misji ZHP. Ważnym aspektem, który również będzie podlegał ocenie jest służba w czasie pandemii.

 • WSPARCIE METODYCZNE I PROGRAMOWE

Nominowanymi w tej kategorii mogą być Ci instruktorzy, którzy na co dzień wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu metodyk i programu pełniący służbę na funkcjach związanych ze wsparciem metodycznym i programowym. Zgłoszeni mogą być Ci instruktorzy, którzy pełnili funkcję namiestników, opiekunów pionów metodycznych, szefów zespołów metodycznych i programowych, ale i członkowie komend hufców i szczepów realizujący zadania związane ze wsparciem metodycznym i programowym od minimum 2 lat. W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcia kandydata podkreślając jego zasługi dla rozwoju i wspierania realizacji Misji ZHP. Ważnym aspektem, który również będzie podlegał ocenie jest służba w czasie pandemii.

 • PRACA Z KADRĄ I KSZTAŁCENIE

Nominowanymi w tej kategorii mogą być Ci instruktorzy, którzy na co dzień pełnią służbę służącą wspieraniu i rozwoju kadry instruktorskiej. Zgłoszeni mogą być Ci instruktorzy, którzy odpowiadali w komendach hufców za pracę z kadrą, kształcenie i rozwój instruktorski  od minimum 2 lat. Tak samo zgłoszeni mogą być Szefowie Zespołów Kadr kształcących oraz Przewodniczący KSI pełniący funkcję od minimum 2 lat. W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcia kandydata podkreślając jego zasługi dla rozwoju i wspierania realizacji Misji ZHP. Ważnym aspektem, który również będzie podlegał ocenie jest służba w czasie pandemii.

 1. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu określa organizator – Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

2 marca – 9 marca 2021 r.

Link do zgłoszeń

Kapituła Dolnośląskiego Plebiscytu Instruktorskiego NIESTRUDZENI 2020:

 • hm. Michał Czarnecki, Niestrudzony 2019 (skuteczne zarządzanie)
 • hm. Agnieszka Fortuna, Niestrudzona 2019 (wsparcie programowe i metodyczne)
 • hm. Zbigniew Nowak, Niestrudzony 2019 (praca z kadrą)
 • hm. Aldona Karlak, Niestrudzona 2019 (harcerski specjalista)
 • pwd. Maciej Kuc, Niestrudzony 2019 (drużynowy wędrowniczy)
 • phm. Karolina Ratajczak, Niestrudzona 2019 (drużynowa starszoharcerska)
 • hm. Krzysztof Stachów – Sekretarz Kapituły

Link do ankiety głosowania znajduje się pod opisami nominowanych w poszczególnych kategoriach. Zapraszamy do zapoznania się z dorobkiem finalistów i oddanie głosów.

Skip to content