Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Niestrudzeni 2020

Celem plebiscytu NIESTRUDZENI 2020 jest docenienie najlepszych dolnośląskich instruktorów ZHP przez pryzmat ich osiągnięć, inicjatyw, przedsięwzięć, projektów, które odbyły się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

LAUREACI 2020:

Tegoroczne kategorie:

(Kliknij w obrazek kategorii aby zapoznać się z nominowanymi)

REGULAMINZGŁOSZENIAKAPITUŁAGŁOSOWANIE

… Stefanowi Mirowskiemu – niestrudzonemu przyjacielowi walki i pracy
– Tadeusz Zawadzki ZOŚKA

REGULAMIN DOLNOŚLĄSKIEGO PLEBISCYTU INSTRUKTORSKIEGO
„NIESTRUDZENI 2020”

 1. Celem plebiscytu NIESTRUDZENI 2020 jest docenienie najlepszych dolnośląskich instruktorów ZHP przez pryzmat ich osiągnięć, inicjatyw, przedsięwzięć, projektów, które odbyły się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
 2. Za prawidłowe przeprowadzenie i rozstrzygnięcie plebiscytu odpowiada Kapituła Plebiscytu, którą powołuje Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP składająca się z Laureatów z roku poprzedniego i sekretarza.
 3. Kapituła rozstrzyga wnioski kandydatów plebiscytu oraz podejmuje decyzje w kwestiach spornych.
 4. Plebiscyt trwa od 2 marca 2021 r. do 11.06.2021 r. i jest podzielony na następujące etapy:
 • ETAP I. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW: 02.03.-09.03.2021 r.
 • ETAP II. NOMINACJE KAPITUŁY: 09.03.-12.03.2021 r.
 • ETAP III. GŁOSOWANIE NA NOMINOWANYCH: 14-28.05.2021 r.
 • ETAP IV. GALA „NIESTRUDZENI 2020”: Bądzów – 11.06.2021 r.
 1. Sekretarz Kapituły udziela kompleksowej informacji na temat przebiegu plebiscytu za pomocą adresu e-mail niestrudzeni@dolnoslaska.zhp.pl.
 2. Kandydatem w plebiscycie może być czynny instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, który pełnił funkcję odpowiadającą zakresowi danej kategorii, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
 3. Kandydatów w plebiscycie mogą zgłaszać drużyny harcerskie, inne jednostki organizacyjne ZHP, harcerze i instruktorzy, komendy hufców, komenda chorągwi.
 4. Kandydata zgłasza się poprzez ankietę aplikacyjną zamieszczoną na stronie internetowej http://dolnoslaska.zhp.pl/niestrudzeni-2020/
 5. Kandydatów można zgłaszać w kategoriach:
 • Drużynowy zuchowy,
 • Drużynowy harcerski,
 • Drużynowy starszoharcerski,
 • Drużynowy wędrowniczy,
 • Drużynowy Nieprzetartego Szlaku,
 • Komendant szczepu,
 • Wsparcie metodyczne i programowe,
 • Praca z kadrą i kształcenie
 1. Opisy kategorii oraz wyróżnienia dostępne są na stronie internetowej http://dolnoslaska.zhp.pl/niestrudzeni-2020/
 2. Proces weryfikacji zgłoszenia kandydata składa się z 3 elementów:
 3. poprawnie i kompletnie zgłoszonej kandydatury,
 4. pozytywnej weryfikacji pod względem opłacenia składek, wpisu do ewidencji oraz zaliczenia służby instruktorskiej,
 5. zgody kandydata na udział w plebiscycie, obejmującej zgodę na rejestrację i wykorzystanie wizerunku kandydata.
 6. Weryfikacji na pierwszym etapie dokonuje Sekretarz Kapituły.
 7. Lista nominowanych w etapie II zostanie opublikowana 14.05.2021 r.
 8. Głosowanie w etapie III odbywać się będzie drogą elektroniczną przez stronę internetową http://dolnoslaska.zhp.pl/niestrudzeni-2020/ za pomocą formularza FORMS.
 9. Jeden internauta będzie mógł oddać głos na jedną nominację w każdej z 8 kategorii. Głosowanie będzie utajnione przez cały czas trwania. Głosować mogą tylko osoby posiadające adres w domenie @zhp.net.pl lub @zhp.pl.
 10. Wynik plebiscytu składać się będzie z sumy głosowania internetowego oraz głosów kapituły w relacji 1:1.
 11. Członkowie kapituły oddają głosy za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z terminarzem wynikającym z pkt.7. Sekretarz plebiscytu ustala i informuje członków kapituły chorągwi o technicznych zasadach przebiegu głosowań oraz o ich harmonogramie. Sekretarz plebiscytu informuje członków kapituły o otwarciu i zamknięciu głosowania oraz jego wyniku. W obliczaniu wyniku uwzględnia się wyłącznie głosy oddane w trakcie trwania głosowania.
 12. Ogłoszenie laureatów plebiscytu oraz wyróżnień odbędzie się podczas Gali NIESTRUDZENI 2020 w Bądzowie – 11.06.2021 r.
 13. Laureaci z poprzednich edycji nie mogą być zgłaszani w kolejnych edycjach plebiscytu.

KATEGORIE PLEBISCYTU

 • DRUŻYNOWY ZUCHOWY

Nominowanymi w tej kategorii mogą być Ci instruktorzy, którzy na co dzień służbę w ZHP realizowali pełniąc najważniejszą funkcję wychowawczą – prowadzili gromadę zuchową od minimum 2 lat. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny w sposób szczególny wyróżniać się swoim zaangażowaniem, postawą instruktorską, wkładem pracy w rozwój gromady, działaniem metodycznym oraz przedsięwzięciami przeprowadzanymi wraz z gromadą dla środowiska lokalnego. W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcia kandydata podkreślając jego zasługi dla rozwoju i wspierania realizacji Misji ZHP, stosowania instrumentów metodycznych. Ważnym aspektem, który również będzie podlegał ocenie jest służba w czasie pandemii.

 • DRUŻYNOWY HARCERSKI

Nominowanymi w tej kategorii mogą być Ci instruktorzy, którzy na co dzień służbę w ZHP realizowali pełniąc najważniejszą funkcję wychowawczą – prowadzili drużynę harcerską od minimum 2 lat. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny w sposób szczególny wyróżniać się swoim zaangażowaniem, postawą instruktorską, wkładem pracy w rozwój drużyny harcerskiej, działaniem metodycznym oraz realizujące przedsięwzięcia przeprowadzane wraz z harcerzami z drużyny dla środowiska lokalnego. W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcia kandydata podkreślając jego zasługi dla rozwoju i wspierania realizacji Misji ZHP.

Ważnym aspektem, który również będzie podlegał ocenie jest służba w czasie pandemii.

 • DRUŻYNOWY STARSZOHARCERSKI

Nominowanymi w tej kategorii mogą być Ci instruktorzy, którzy na co dzień służbę w ZHP realizowali pełniąc najważniejszą funkcję wychowawczą – prowadzili drużynę starszoharcerską od minimum 2 lat. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny w sposób szczególny wyróżniać się swoim zaangażowaniem, postawą instruktorską, wkładem pracy w rozwój drużyny starszoharcerskiej, działaniem metodycznym oraz realizujące przedsięwzięcia przeprowadzane wraz z harcerzami z drużyny dla środowiska lokalnego. W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcia kandydata podkreślając jego zasługi dla rozwoju i wspierania realizacji Misji ZHP. Ważnym aspektem, który również będzie podlegał ocenie jest służba w czasie pandemii.

 • DRUŻYNOWY WĘDROWNICZY

Nominowanymi w tej kategorii mogą być Ci instruktorzy, którzy na co dzień służbę w ZHP realizowali pełniąc najważniejszą funkcję wychowawczą – prowadzili drużynę wędrowniczą od minimum 2 lat. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny w sposób szczególny wyróżniać się zaangażowaniem, postawą instruktorską, wkładem pracy w rozwój drużyny wędrowniczej, działaniem metodycznym oraz realizujące przedsięwzięcia przeprowadzane wraz z wędrownikami z drużyny dla środowiska lokalnego. W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcia kandydata podkreślając jego zasługi dla rozwoju i wspierania realizacji Misji ZHP. Ważnym aspektem, który również będzie podlegał ocenie jest służba w czasie pandemii.

 • DRUŻYNOWY NIEPRZETARTEGO SZLAKU

Nominowanymi w tej kategorii mogą być Ci instruktorzy, którzy na co dzień służbę w ZHP realizowali pełniąc najważniejszą funkcję wychowawczą – prowadzili drużynę Nieprzetartego Szlaku od minimum 2 lat. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny w sposób szczególny wyróżniać się zaangażowaniem, postawą instruktorską, wkładem pracy w rozwój drużyny Nieprzetartego Szlaku, działaniem metodycznym oraz realizujące przedsięwzięcia przeprowadzane wraz ze swoimi harcerami z drużyny dla środowiska lokalnego. W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcia kandydata podkreślając jego zasługi dla rozwoju i wspierania realizacji Misji ZHP. Ważnym aspektem, który również będzie podlegał ocenie jest służba w czasie pandemii.

 • KOMENDANT SZCZEPU

Nominowanymi w tej kategorii mogą być Ci Instruktorzy, którzy swoją służbę realizują pełniąc funkcję Komendanta Szczepu z pasją i pełnym zaangażowaniem, którzy wspierali codzienną służbą podstawowe jednostki organizacji, aby mogły dążyć do założonych celów. Zgłoszeni mogą być Ci Komendanci Szczepów, którzy pełnią funkcję od minimum 2 lat. W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcia kandydata podkreślając jego zasługi dla rozwoju i wspierania realizacji Misji ZHP. Ważnym aspektem, który również będzie podlegał ocenie jest służba w czasie pandemii.

 • WSPARCIE METODYCZNE I PROGRAMOWE

Nominowanymi w tej kategorii mogą być Ci instruktorzy, którzy na co dzień wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu metodyk i programu pełniący służbę na funkcjach związanych ze wsparciem metodycznym i programowym. Zgłoszeni mogą być Ci instruktorzy, którzy pełnili funkcję namiestników, opiekunów pionów metodycznych, szefów zespołów metodycznych i programowych, ale i członkowie komend hufców i szczepów realizujący zadania związane ze wsparciem metodycznym i programowym od minimum 2 lat. W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcia kandydata podkreślając jego zasługi dla rozwoju i wspierania realizacji Misji ZHP. Ważnym aspektem, który również będzie podlegał ocenie jest służba w czasie pandemii.

 • PRACA Z KADRĄ I KSZTAŁCENIE

Nominowanymi w tej kategorii mogą być Ci instruktorzy, którzy na co dzień pełnią służbę służącą wspieraniu i rozwoju kadry instruktorskiej. Zgłoszeni mogą być Ci instruktorzy, którzy odpowiadali w komendach hufców za pracę z kadrą, kształcenie i rozwój instruktorski  od minimum 2 lat. Tak samo zgłoszeni mogą być Szefowie Zespołów Kadr kształcących oraz Przewodniczący KSI pełniący funkcję od minimum 2 lat. W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcia kandydata podkreślając jego zasługi dla rozwoju i wspierania realizacji Misji ZHP. Ważnym aspektem, który również będzie podlegał ocenie jest służba w czasie pandemii.

 1. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu określa organizator – Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

2 marca – 9 marca 2021 r.

Link do zgłoszeń

Kapituła Dolnośląskiego Plebiscytu Instruktorskiego NIESTRUDZENI 2020:

 • hm. Michał Czarnecki, Niestrudzony 2019 (skuteczne zarządzanie)
 • hm. Agnieszka Fortuna, Niestrudzona 2019 (wsparcie programowe i metodyczne)
 • hm. Zbigniew Nowak, Niestrudzony 2019 (praca z kadrą)
 • hm. Aldona Karlak, Niestrudzona 2019 (harcerski specjalista)
 • pwd. Maciej Kuc, Niestrudzony 2019 (drużynowy wędrowniczy)
 • phm. Karolina Ratajczak, Niestrudzona 2019 (drużynowa starszoharcerska)
 • hm. Krzysztof Stachów – Sekretarz Kapituły

Link do ankiety głosowania znajduje się pod opisami nominowanych w poszczególnych kategoriach. Zapraszamy do zapoznania się z dorobkiem finalistów i oddanie głosów.