Komisja Rewizyjna

Komisja rewizyjna

Komisja rewizyjna chorągwi jest organem kontrolnym chorągwi. Czuwa nad zgodnością działania rady chorągwi, komendanta i komendy chorągwi oraz jednostek organizacyjnych chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa. Sprawuje stałą kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz chorągwi pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości.

hm. Zbigniew Warzyński

Przewodniczący Komisji
Hufiec Wrocław

hm. Małgorzata Ziółkowska

Wiceprzewodnicząca Komisji
Hufiec Wrocław Południe

hm. Monika Olszewska

Wiceprzewodnicząca Komisji
Hufiec Świdnica

phm. Borys Bartczak

Członek Komisji
Chorągiew Dolnośląska

hm. Adam Gacek

Członek Komisji
Hufiec Łagiewniki

phm. Piotr Wieczorek

Członkini Komisji
Hufiec Wrocław Południe

pwd. Anna Rzeszucińska

Członkini Komisji
Hufiec Powiatu Trzebnickiego

Dokumenty

Wszystkie dokumenty wydawane przez komisję rewizyjną chorągwi – uchwały, sprawozdania.

Wydarzenia komisji rewizyjnej

Wszystkie wydarzenia organizowane przez komisję rewizyjną chorągwi – posiedzenia, terminy wg. planu pracy komisji

Skontaktuj się z nami!

    Skip to content