Rekrutacja do zespołów chorągwianych

Chorągiew Dolnośląska ogłasza rekrutację instruktorów do zespołów chorągwianych.

Poszukujemy chętnych, którzy swoją pracą chcą wesprzeć:

  • Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej DROGOWSKAZ (ChZKK DROGOWSKAZ)
  • Dolnośląski Referat Zuchowy (DRZ)/Harcerski(DRH)/Starszoharcerski(DRSH) /Wędrowniczy (DRW)
  • Dolnośląski Zespół Promocji (DZP).

Rekrutacja trwa od 12.04.2024 r. do 26.04.2024 r. Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach: zgłoszenia elektroniczne przez formularz (https://forms.office.com/e/vedQAQDDUq) oraz rozmowy indywidualne. Rozmowy prowadzone są przez odpowiedniego członka komendy wraz z szefem zespołu lub przez wyznaczonych przez nich członków odpowiedniego zespołu. Zgłaszając się zaopatrz się w zgodę komendanta hufca.

Nie ma obowiązku przyjęcia osób zgłoszonych i spełniających opisane wymagania i kompetencje.

Na każde zgłoszenie odpowie szef zespołu albo członek komendy chorągwi – nie później niż do 15.05.2024 r.

Wymagania, zakres obowiązków i ogólne informacje o zespołach znajdziecie w linkach poniżej:

Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej DROGOWSKAZ 

Dolnośląski Referat Zuchowy (DRZ)/Harcerski(DRH)/Starszoharcerski(DRSH) /Wędrowniczy (DRW) 

Dolnośląski Zespół Promocji

Related Posts

Leave a Reply

Skip to content