Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Niestrudzeni 2021

Celem plebiscytu NIESTRUDZENI 2021 jest docenienie najlepszych dolnośląskich instruktorów ZHP przez pryzmat ich osiągnięć, inicjatyw, przedsięwzięć, projektów, które odbyły się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

LAUREACI 2021:

REGULAMINANKIETA ZGŁOSZENIOWAKAPITUŁAGŁOSOWANIEPATRONAT

… Stefanowi Mirowskiemu – niestrudzonemu przyjacielowi walki i pracy – Tadeusz Zawadzki ZOŚKA

REGULAMIN DOLNOŚLĄSKIEGO PLEBISCYTU INSTRUKTORSKIEGO
„NIESTRUDZENI 2021”

 1. Celem plebiscytu NIESTRUDZENI 2021 jest docenienie najlepszych dolnośląskich instruktorów ZHP ze względu na ich osiągnięcia, inicjatywy, przedsięwzięcia, projekty, które zostały zrealizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
 2. Za prawidłowe przeprowadzenie i rozstrzygnięcie plebiscytu odpowiada Kapituła Plebiscytu, którą powołuje Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.
 3. Kapituła rozpatruje kandydatury do plebiscytu oraz podejmuje decyzje w kwestiach spornych.
 4. Plebiscyt trwa od 25 stycznia 2022 r. do 26 lutego 2022 r. i jest podzielony na następujące etapy:
 • ETAP I. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW: 25.01.- 07.02.2022 r.
 • ETAP II. NOMINACJE KAPITUŁY: 08.02.- 11.02.2022 r.
 • ETAP III. GŁOSOWANIE NA NOMINOWANYCH: 17 – 24.02.2022 r.
 • ETAP IV. GALA „NIESTRUDZENI 2021”: 26.02.2022 r.
  Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy, ul. Prusicka 12,
 1. Kapituła typuje od 3 do max 5 osób w każdej z 9 kategorii, spełniających założone kryteria.
 2. Dla wszystkich nominowanych odbędzie się sesja zdjęciowa w komendzie chorągwi –
  13-15.02.2022 r.
 3. Sekretarz Kapituły udziela odpowiedzi na pytania dotyczące plebiscytu za pomocą adresu
  e-mail: niestrudzeni@dolnoslaska.zhp.pl.
 4. Kandydatem w plebiscycie może być czynny instruktor z Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, który pełnił funkcję odpowiadającą zakresowi danej kategorii, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
 5. Kandydatów w plebiscycie mogą zgłaszać harcerze i instruktorzy, komendy hufców, komenda chorągwi oraz podległe im zespoły i podstawowej jednostki organizacyjnej z Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.
 6. Kandydata zgłasza się poprzez ankietę aplikacyjną zamieszczoną na stronie internetowej http://dolnoslaska.zhp.pl/niestrudzeni-2021/ 
 7. Kandydatów można zgłaszać w kategoriach:
 • Drużynowy zuchowy,
 • Drużynowy harcerski,
 • Drużynowy starszoharcerski,
 • Drużynowy wędrowniczy,
 • Drużynowy Nieprzetartego Szlaku,
 • Komendant szczepu/związku drużyn,
 • Wsparcie metodyczne i programowe,
 • Praca z kadrą i kształcenie
 • Harcerski specjalista
 1. Opisy kategorii:

DRUŻYNOWY ZUCHOWY

Nominowanymi w tej kategorii mogą być Ci instruktorzy, którzy na co dzień służbę w ZHP realizowali pełniąc najważniejszą funkcję wychowawczą – drużynowego – prowadzili gromadę zuchową przez okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny w sposób szczególny wyróżniać się swoim zaangażowaniem, postawą instruktorską, wkładem pracy w rozwój gromady, działaniem metodycznym oraz przedsięwzięciami przeprowadzanymi wraz z gromadą dla środowiska lokalnego. We wniosku należy opisać wykazywanie się przez drużynowego/drużynową:

 • Umiejętnością stosowania Harcerskiego Systemu Wychowawczego w pracy gromady (m.in.: praca z Prawem i Obietnicą, działaniem systemem małych grup, stosowaniem instrumentów metodycznych m.in. zdobywanie gwiazdek, sprawności, tworzenie programu pracy gromady
  i jego realizacja oraz podsumowanie, udział gromady w HALiZ, organizacji wyjazdowych form pracy wykorzystujących kontakt z przyrodą);
 • posiadanie przez drużynowego/drużynową przeszkolenia do funkcji (ukończenie kursu przewodnikowskiego i drużynowych we właściwej metodyce);
 • znajomość i przestrzeganie przez drużynowego/drużynową zasad „Polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci w ZHP” oraz innych przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa
  w pracy z dziećmi i młodzieżą;
 • wzorową współpracę ze środowiskiem działania (np. rodzicami, szkołą).

DRUŻYNOWY HARCERSKI

Nominowanymi w tej kategorii mogą być Ci instruktorzy, którzy na co dzień służbę w ZHP realizowali pełniąc najważniejszą funkcję wychowawczą – drużynowego – prowadzili drużynę harcerską przez okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny w sposób szczególny wyróżniać się swoim zaangażowaniem, postawą instruktorską, wkładem pracy w rozwój drużyny, działaniem metodycznym oraz przedsięwzięciami przeprowadzanymi wraz z drużyna dla środowiska lokalnego. We wniosku należy opisać wykazywanie się przez drużynowego/drużynową:

 • umiejętnością stosowania Harcerskiego Systemu Wychowawczego w pracy drużyny (m.in.: praca z Prawem i Przyrzeczeniem, działaniem systemem zastępów, stosowaniem instrumentów metodycznych m.in. zdobywanie stopni i sprawności przez harcerzy, tworzenie programu pracy drużyny i jego realizacja oraz podsumowanie, udział drużyny w HALiZ, organizacji wyjazdowych form pracy wykorzystujących kontakt z przyrodą);
 • posiadanie przez drużynowego/drużynową przeszkolenia do funkcji (ukończenie kursu przewodnikowskiego i drużynowych we właściwej metodyce);
 • znajomość i przestrzeganie przez drużynowego/drużynową zasad „Polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci w ZHP” oraz innych przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa
  w pracy z dziećmi i młodzieżą;
 • wzorową współpracę ze środowiskiem działania (np. rodzicami, szkołą).

DRUŻYNOWY STARSZOHARCERSKI

Nominowanymi w tej kategorii mogą być Ci instruktorzy, którzy na co dzień służbę w ZHP realizowali pełniąc najważniejszą funkcję wychowawczą – drużynowego – prowadzili drużynę starszoharcerską przez okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny w sposób szczególny wyróżniać się swoim zaangażowaniem, postawą instruktorską, wkładem pracy w rozwój drużyny, działaniem metodycznym oraz przedsięwzięciami przeprowadzanymi wraz z drużyna dla środowiska lokalnego. W opisie należy opisać wykazywanie się przez drużynowego/drużynową:

 • umiejętnością stosowania Harcerskiego Systemu Wychowawczego w pracy drużyny (m.in.: praca z Prawem i Przyrzeczeniem, działaniem systemem zastępów, stosowaniem instrumentów metodycznych m.in. zdobywanie stopni i sprawności przez harcerzy starszych, tworzenie programu pracy drużyny i jego realizacja oraz podsumowanie, udział drużyny
  w HALiZ, organizacji wyjazdowych form pracy wykorzystujących kontakt z przyrodą);
 • posiadanie przez drużynowego/drużynową przeszkolenia do funkcji (ukończenie kursu przewodnikowskiego i drużynowych we właściwej metodyce);
 • znajomość i przestrzeganie przez drużynowego/drużynową zasad „Polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci w ZHP” oraz innych przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa w pracy z dziećmi i młodzieżą;
 • wzorową współpracę ze środowiskiem działania (np. rodzicami, szkołą).

DRUŻYNOWY WĘDROWNICZY

Nominowanymi w tej kategorii mogą być Ci instruktorzy, którzy na co dzień służbę w ZHP realizowali pełniąc najważniejszą funkcję wychowawczą – drużynowego – prowadzili drużynę wędrowniczą przez okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny w sposób szczególny wyróżniać się swoim zaangażowaniem, postawą instruktorską, wkładem pracy w rozwój drużyny, działaniem metodycznym oraz przedsięwzięciami przeprowadzanymi wraz z drużyną dla środowiska lokalnego. We wniosku należy opisać wykazywanie się przez drużynowego/drużynową:

 • umiejętnością stosowania Harcerskiego Systemu Wychowawczego w pracy drużyny (m.in.: praca z Prawem i Przyrzeczeniem, działaniem systemem małych grup, stosowaniem instrumentów metodycznych m.in. zdobywanie stopni i sprawności przez wędrowników, tworzenie programu pracy drużyny i jego realizacja oraz podsumowanie, udział drużyny
  w HALiZ, organizacji wyjazdowych form pracy wykorzystujących kontakt z przyrodą;
 • posiadanie przez drużynowego/drużynową przeszkolenia do funkcji (ukończenie kursu przewodnikowskiego i drużynowych we właściwej metodyce);
 • znajomość i przestrzeganie przez drużynowego/drużynową zasad „Polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci w ZHP” oraz innych przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa
  w pracy z dziećmi i młodzieżą;
 • wzorową współpracę ze środowiskiem działania (np. rodzicami, szkołą).

DRUŻYNOWY NIEPRZETARTEGO SZLAKU

Nominowanymi w tej kategorii mogą być Ci instruktorzy, którzy na co dzień służbę w ZHP realizowali pełniąc najważniejszą funkcję wychowawczą – drużynowego – prowadzili gromadę/drużynę Nieprzetartego Szlaku przez okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny w sposób szczególny wyróżniać się swoim zaangażowaniem, postawą instruktorską, wkładem pracy w rozwój gromady/drużyny, działaniem metodycznym oraz przedsięwzięciami przeprowadzanymi wraz z gromadą/drużyna dla środowiska lokalnego. We wniosku należy opisać wykazywanie się przez drużynowego/drużynową:

 • umiejętnością stosowania Harcerskiego Systemu Wychowawczego w pracy gromady/drużyny (m.in.: praca z Prawem i Przyrzeczeniem, działaniem systemem małych grup, stosowaniem instrumentów metodycznych m.in. zdobywanie gwiazdek/stopni i sprawności, tworzenie programu pracy drużyny i jego realizacja oraz podsumowanie, udział gromady/drużyny
  w HALiZ, organizacji wyjazdowych form pracy wykorzystujących kontakt z przyrodą);
 • posiadanie przez drużynowego/drużynową przeszkolenia do funkcji (ukończenie kursu drużynowych);
 • znajomość i przestrzeganie przez drużynowego/drużynową zasad „Polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci w ZHP” oraz innych przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa w pracy z dziećmi i młodzieżą;
 • wzorową współpracę ze środowiskiem działania (np. rodzicami, szkołą).

KOMENDANT SZCZEPU/ ZWIĄZKU DRUŻYN

Nominowanymi w tej kategorii mogą być ci Instruktorzy (pełnoletni), którzy swoją służbę realizują pełniąc funkcję Komendanta Szczepu/Związku Drużyn z pasją i pełnym zaangażowaniem, którzy wspierali codzienną służbą podstawowe jednostki organizacyjne. Zgłoszeni mogą być ci Komendanci szczepów/związków drużyn, którzy pełnią funkcję w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. We wniosku należy opisać wykazywanie się przez komendanta umiejętnościami:

 • pracy z kadrą w szczepie/związku drużyn, w szczególności prowadzeniem nadzoru
  i wspieranie stosowania w jednostkach szczepu/związku drużyn Harcerskiego Systemu Wychowawczego (m.in.: praca z Prawem i Obietnicą/Przyrzeczeniem, działaniem systemem małych grup, stosowaniem instrumentów metodycznych m.in. zdobywanie gwiazdek/stopni i sprawności, tworzenie programu pracy drużyny i jego realizacja oraz podsumowanie, udział szczepu/związku drużyn w HALiZ, organizacji wyjazdowych form pracy wykorzystujących kontakt z przyrodą;
 • odpowiadaniem za przygotowanie, realizację oraz podsumowaniem realizacji rocznego planu pracy szczepu/związku drużyn,
 • posiadanie przez komendanta przeszkolenia do funkcji,
 • wzorową współpracę ze środowiskiem działania (np. rodzicami, szkołą),
 • przestrzegania Konstytucji Szczepu/Związku Drużyn,

WSPARCIE METODYCZNE I PROGRAMOWE

Nominowanymi w tej kategorii mogą być Ci instruktorzy, którzy na co dzień wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu metodyk i programu pełniący służbę na funkcjach związanych ze wsparciem metodycznym i programowym w szczepach/ związkach drużyn, hufcach oraz referatach i zespołach programowych i metodycznych. Zgłoszeni mogą być Ci instruktorzy, którzy pełnili funkcję namiestników, szefów i członków referatów oraz zespołów metodycznych i programowych ale i członkowie komend hufców i szczepów realizujący zadania związane ze wsparciem metodycznym i programowym w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. We wniosku należy opisać wykazywanie się przez kandydata:

 • umiejętnością wspierania drużynowych, kadry szczepu, związku drużyn, a w przypadku referatów i zespołów chorągwianych kadry komend hufców,
 • posiadanie przez kandydata przeszkolenia do funkcji,

PRACA Z KADRĄ I KSZTAŁCENIE

Nominowanymi w tej kategorii mogą być Ci instruktorzy, którzy na co dzień pełnią służbę służącą wspieraniu rozwoju kadry instruktorskiej. Zgłoszeni mogą być Ci instruktorzy, którzy odpowiadali w komendach szczepów/związków drużyn oraz komendach hufców za pracę z kadrą i rozwój instruktorski w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. Tak samo zgłoszeni mogą być członkowie zespołów kadr kształcących oraz  KSI hufca oraz chorągwi. We wniosku należy opisać wykazywanie się przez kandydata:

 • umiejętnością stosowania Systemu pracy z kadrą,
 • wspierania działalności kadr szczepów/związków drużyn oraz kadr hufców,
 • posiadanie odznaki kadry kształcącej ZHP.

HARCERSKI SPECJALISTA

Nominowanymi w tej kategorii mogą być Ci instruktorzy, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach, a swoją służbę realizowali pełniąc funkcję w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021, do której wykorzystywali swoje specjalistyczne umiejętności i kompetencje, tym samym dzieląc się swoją wiedzą, doświadczeniem umiejętnościami i kompetencjami. Zgłoszeni mogą być m.in. instruktorzy specjalności harcerskich, komunikacji i promocji, instruktorzy poczt harcerskich, kwatermistrzowie, osoby zajmujące się finansami – wszyscy Ci, którzy wspierali działalność wychowawczą. We wniosku należy opisać wykazywanie się przez kandydata:

 • wykorzystaniem swojej wiedzy, umiejętności, kompetencji specjalistycznych wspierając działalność szczepów, hufców, chorągwi.
 1. Proces weryfikacji zgłoszenia kandydata składa się z 3 elementów:
 • poprawnie i kompletnie zgłoszonej kandydatury,
 • pozytywnej weryfikacji pod względem opłacenia składek, wpisu do systemu ewidencji członków TIPI oraz zaliczenia służby instruktorskiej,
 • zgody kandydata na udział w plebiscycie, obejmującej zgodę na rejestrację i wykorzystanie wizerunku kandydata.
 1. Weryfikacji na pierwszym etapie dokonuje Sekretarz Kapituły.
 2. Lista nominowanych w etapie II zostanie opublikowana 11.02.2022 r.
 3. Głosowanie w etapie III odbywać się będzie drogą elektroniczną przez stronę internetową http://dolnoslaska.zhp.pl/niestrudzeni-2021/ za pomocą formularza FORMS.
 4. Jeden internauta będzie mógł oddać głos na jedną nominację w każdej z 8 kategorii. Głosowanie będzie utajnione przez cały czas trwania. Głosować mogą tylko osoby posiadające adres w domenie @zhp.net.pl lub @zhp.pl.
 5. Wynik plebiscytu składać się będzie z sumy głosowania internetowego oraz głosów kapituły w relacji 1:2 (gdzie 2 to głosy kapituły).
 6. Członkowie kapituły oddają głosy za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z terminarzem. Sekretarz plebiscytu ustala i informuje członków kapituły chorągwi o technicznych zasadach przebiegu głosowań oraz o ich harmonogramie. Sekretarz plebiscytu informuje członków kapituły o otwarciu i zamknięciu głosowania oraz jego wyniku. W obliczaniu wyniku uwzględnia się wyłącznie głosy oddane w trakcie trwania głosowania.
 7. Ogłoszenie laureatów plebiscytu oraz wyróżnień odbędzie się podczas Gali NIESTRUDZENI 2021 w Gminnym Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy, ul. Prusicka 12, w dniu 26.02.2022 r.
 8. Laureaci z poprzednich edycji nie mogą być zgłaszani w kolejnych edycjach plebiscytu.
 9. Ostateczną interpretację zapisów Regulaminu określa organizator – Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

LINK DO REGULAMINU

Aby zgłosić kandydata należy wypełnić następującą ANKIETĘ

Kapituła Dolnośląskiego Plebiscytu Instruktorskiego NIESTRUDZENI 2021:

 • hm. Anna Kirkiewicz – Przewodnicząca Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
 • hm. Ryszard Gacek – Przewodniczący Sądu Harcerskiego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
 • phm. Patryk Przykota, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP,
 • hm. Aldona Karlak,  Kierowniczka Dolnośląskiego Referatu Nieprzetartego Szlaku, Niestrudzona 2019 (harcerski specjalista),
 • hm. Elżbieta Kuriata, Przewodnicząca Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich, Niestrudzona 2020 (komendant szczepu),
 • hm. Andrea Wilk, Instruktorka Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich, Niestrudzona 2020 (praca z kadrą),
 • pwd. Joanna Noga, Członkini komendy hufca ds. programu, Niestrudzona 2020 (drużynowa zuchowa),
 • pwd. Dominik Zięcina, Instruktor Dolnośląskiego Referatu Starszoharcerskiego, Niestrudzony 2020 (drużynowy starszoharcerski)
 • hm. Krzysztof Stachów, Z-ca Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP,  Sekretarz Kapituły

Link do ankiety znajdzie się pod opisami nominowanych w poszczególnych kategoriach i poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z dorobkiem finalistów i oddanie głosów.

LINK DO ANKIETY

.