Zlot Chorągwi Dolnośląskiej 2022

Story About Us

ODKRYWCY DOLNEGO ŚLĄSKA

Zlot Chorągwi Dolnośląskiej ZHP im. hm. Stefana Mirowskiego to impreza organizowana co dwa lata dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, harcerzy nieprzetartego szlaku i instruktorów chorągwi.

Zlot ma stworzyć warunki do realizacji Misji ZHP, w oparciu o Harcerski System Wychowawczy. Podczas zlotu uczestnikom zostaną stworzone warunki do uczenia w działaniu, poprzez udział w innowacyjnych, atrakcyjnych i przeżyciowych formach. Zlot ma za zadanie rozwinąć każdego uczestnika – jako obywatela wspólnot lokalnych i regionalnych. Zlot ma być płaszczyzną do nawiązywania przyjaźni i budowaniu relacji między zastępami, gromadami i drużynami oraz hufcami jak również ma za zadanie przybliżyć uczestnikom historię oraz dziedzictwo kulturowe Wrocławia i Dolnego Śląska.

 

Termin

Zlot odbędzie się w dniach 3-5 czerwca 2022 r. z założeniem, że część jednostek zgłosi się tylko i wyłącznie by wziąć udział we współzawodnictwie zlotowym, które odbędzie się 4 czerwca 2022 r.

Miejsce

Trasy zlotowe będą zorganizowane w granicach miasta Wrocław. 

Miasteczko inspiracji zorganizowane będzie przy Centrum Historii Zajezdnia, w którym w dniu 04.06.2022 r.

Regaty o Błękitną Wstęgę Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP rozegrane zostaną na Odrze przy Harcerskim Ośrodku Wodnym Rancho (ul. Na Grobli 49). 

Zakwaterowanie na zlocie

Uczestnicy, którzy chcą skorzystać z 3 dni zlotu, będą zakwaterowani w Szkole Podstawowej nr 15 we Wrocławiu w warunkach polowych.

Uczestnicy zlotu

Uczestnikami zlotu mogą być zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy. Starszyzna, seniorzy oraz instruktorzy mogą wziąć udział w Zlocie pełniąc funkcję drużynowych, członków sztabów tras zlotowych, mogą również uczestniczyć w trasach dla starszyzny i seniorów.

Wyżywienie na zlocie

Uczestnicy, w ramach wpisowego, będą mieć zagwarantowane wyżywienie, przekazywane na trasach, dostęp do wrzątku.

Wpisowe

 • opcja I: 3-5 czerwca 2022 – 150 zł (3 dni),
 • opcja II: 4 czerwca 2022 – 75 zł (1 dzień).

Wpisowe pokrywać będzie również koszty związane z organizacją zlotu, biletów wstępu. W ramach wpisowego gwarantujemy:

 • atrakcyjny program harcerski, kulturalny,
 • pamiątkowy znaczek, dyplom uczestnictwa,
 • nagrody we współzawodnictwie (najlepszych na trasach),
 • wyżywienie opcja I: kolacja w piątek i sobotę, śniadanie w sobotę i niedzielę, obiad w sobotę, wrzątek do śniadań i kolacji,
 • opcja II: wyżywienie: obiad w sobotę,

Wpisowe wpłacamy do 20 maja 2022 r. na konto chorągwi: 16 1750 0012 0000 0000 4097 7465
z dopiskiem: DSCZ Zlot + hufiec + numer i nazwa gromady/drużyny.

PROGRAM NA ZLOCIE

RAMOWY HARMONOGRAM:

Program

Główny motyw programu Zlotu jest integralną częścią realizowanej od września 2021 r. Dolnośląskiej Propozycji Programowej Odkrywcy Dolnego Śląska. Zlot realizuje 3 moduł tej propozycji. Nawiązuje do kultury i rozwoju Wrocławia – stolicy regionu.

Przez realizację programu chcemy kontynuować wielopłaszczyznowe poznawanie Dolnego Śląska, utrwalanie wiedzy o naszym dziedzictwie, historii  
i tożsamości regionalnej właśnie we Wrocławiu, stolicy regionu, w mieście spotkań i kultury.   

ZGŁOSZENIA

Zasady zgłoszeń

1. Zgłoszenia na Zlot przyjmowane będą poprzez formularz FORMS dostępny w zakładce każdej
z tras.
2. W innej postaci zgłoszenia nie będą przyjmowane.
3. W razie problemów ze zgłoszeniem prosimy kontaktować się przez maila biura zlotu:
zlot@dolnoslaska.zhp.pl
4. Zgłoszenia otwarte będą do dnia 15 maja 2022 r.
5. Wszystkie zgłoszone jednostki są zobowiązane mieć uregulowane składki członkowskie ZHP oraz posiadać
zgodę właściwego komendanta hufca (wgrać plik w formularzu zlotu w formie skanu).
6. Drużynowy/opiekun jest zobowiązany do dostarczenia deklaracji “w sprawie bezpieczeństwa, życia i zdrowia
podopiecznych na zlocie” wraz z listą uczestników patrolu do biura zlotu podczas rejestracji.
7. Zgłoszenia należy dokonywać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego pod linkiem:
• Link do formularza zgłoszeń TRASA I ZUCHOWA,
• Link do formularza zgłoszeń TRASA II HARCERSKA,
• Link do formularza zgłoszeń TRASA III STARSZOHARCERSKA,
• Link do formularza zgłoszeń TRASA IV WĘDROWNICZA,
• Link do formularza zgłoszeń TRASA V NIEPRZETARTEGO SZLAKU,
• Link do formularza zgłoszeń TRASA VIII REGATY,

TRASY NA ZLOCIE

Szczegółowy opis w zakładkach tras:

 

KOMENDA ZLOTU

hm. Krzysztof STACHÓW
(Hufiec ZHP Głogów)
– Komendant Zlotu

Kontakt: krzysztof.stachow@zhp.net.pl

phm. Joanna ŻUROWSKA
(Hufiec ZHP Wrocław Południe)
– Zastępczyni Komendanta Zlotu
ds. programowych

Kontakt: joanna.zurowska@zhp.net.pl

pwd. Julia JELEŃ-KRYJOM
(Hufiec ZHP Wrocław Północ)
– Członkini Komendy Zlotu
ds. finansowych

Kontakt: julia.jelen-kryjom@zhp.net.pl

hm. Arkadiusz RUDOLF
(Karkonoski Hufiec ZHP)
– Zastępca Komendanta Zlotu
ds. kontaktów zewnętrznych

Kontakt: arkadiusz.rudolf@zhp.net.pl

hm. Kamil DOMAŃSKI
(Hufiec ZHP Wrocław)
– Zastępca Komendanta Zlotu
ds. organizacyjnych

Kontakt: kamil.domanski@zhp.net.pl

hm. Wojciech POSPOLITA 
(Hufiec ZHP Wrocław Wschód)
– Członek Komendy Zlotu
ds. specjalności

Kontakt: wojciech.pospolita@zhp.net.pl

KOMENDANCI TRAS

 • hm. Monika OLSZEWSKA (Hufiec ZHP Świdnica)
  – Komendantka TRASY I ZUCHOWEJ,
 • phm. Natalia SZYRY (Hufiec ZHP Wrocław Wschód)
  – Komendantka TRASY II HARCERSKIEJ,
 • pwd. Julia JELEŃ-KRYJOM (Hufiec ZHP Wrocław Północ)
  – Komendantka TRASY III STARSZOHARCERSKIEJ,
 • phm. Wojciech POSPOLITA (Hufiec ZHP Wrocław Wschód)
  – Komendant TRASY IV WĘDROWNICZEJ,
 • phm. Krzysztof KLIMASZEWSKI (Hufiec ZHP Lubin)
  – Komendant TRASY V – NIEPRZETARTEGO SZLAKU,
 • hm. Teresa MAZIARZ-MACHAY (Hufiec ZHP Wrocław Południe)
  – Komendantka TRASY VI STARSZYZNY I SENIORÓW,
 • phm. Michał MITKOWSKI (Hufiec ZHP Wrocław Południe) 
  – Komendant TRASY VII – REGAT,

GŁÓWNY SZTAB ORGANIZACYJNY

 • phm. Magdalena ZAŁOGA (Karkonoski Hufiec ZHP)
  – Szefowa sztabu promocyjnego,
 • phm. Jakub WOJNA (Hufiec Wrocław Południe)
  – Szef sztabu kwatermistrzowskiego,
 • phm. Borys BARTCZAK (Hufiec Kędzierzyn Koźle)
  – Szef sztabu medycznego, 
 • dh. Anna STĘPNIEWSKA (Hufiec Wrocław Południe)
  – Szefowa biura zlotu,

ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Skip to content