Komenda i Rada Chorągwi Dolnośląskiej zapraszają na Zbiórkę Kadry, która odbędzie się we Wrocławiu w sobotę 25.05.2024 r.

Zbiórka Kadry Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ma na celu podsumowanie rocznej realizacji Strategii Chorągwi, rozwój wspólnoty chorągwianej oraz harcerskie spotkanie na Szlaku z Radą! Na Zbiórkę zapraszamy Instruktorki i Instruktorów oraz Drużynowe i Drużynowych Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

Składka zadaniowa – 50 zł (koszt dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie), a w jej ramach:

– Wyżywienie – drugie śniadanie, obiad, przerwy kawowe.

– Dostęp do wrzątku / kawy / herbaty itp.,

– Materiały dydaktyczne i programowe.

Rekrutacja trwa od 08.05.2024 r. do 20.05.2024 r. do godz. 23.59.

Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przesłana po zakończeniu rekrutacji.

Regulamin: https://gkzhp-my.sharepoint.com/personal/przemyslaw_kucharek_zhp_net_pl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fprzemyslaw%5Fkucharek%5Fzhp%5Fnet%5Fpl%2FDocuments%2FRegulamin%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fprzemyslaw%5Fkucharek%5Fzhp%5Fnet%5Fpl%2FDocuments&ga=1

Zgłoszenia: https://forms.office.com/e/jHc2pAK9Ti

phm. Przemysław Kucharek

Related Posts

Leave a Reply

Skip to content