Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

NIESTRUDZENI

… Stefanowi Mirowskiemu – niestrudzonemu przyjacielowi walki i pracy – Tadeusz Zawadzki ZOŚKA

Słowa te skierowane do Druha hm. Stefana Mirowskiego, który to otrzymał honorowe odznaczenie 23 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej tzw. „Pomarańczarni” od Tadeusza Zawadzkiego ZOŚKI stały się dla Nas Dolnośląskich harcerzy i instruktorów wyznacznikiem właściwie obranego kierunku pracy. Pracy na rzecz rozwoju harcerstwa na Dolnym Śląsku, realizacji MISJI ZHP, ale również dbania o właściwe postawy instruktorskie. Dla Nas dolnośląskich instruktorów druh Mirowski jest ciągle autorytetem i wzorem do naśladowania. Bohater naszej chorągwi w swoim życiu pokazał, że podejmując się jakichkolwiek działań, realizując nawet małe zadania był w tym niestrudzony. Druh Mirowski był niestrudzony w swoich poglądach i przekonaniach oraz pokazywał, że będzie bronił dobrego imienia ZHP do końca. Niestrudzony w walce o niepodległość w czasie II Wojny Światowej ale równie i po wojnie. Niestrudzony w służbie w ZHP, ale i w pracy wykonując swoje zadania i obowiązki służbowe sumiennie i bez zarzutu. Niestrudzony był również w ciągłym rozwoju duchowym i dbaniu o właściwe przeżywanie świata, m.in. poprzez codzienne służenie do mszy świętej.

 

NIESTRUDZENI 2021

Niestrudzeni 2021

NIESTRUDZENI 2020

            

NIESTRUDZENI 2019