Odkrywcy Dolnego Śląska

Together we can
Propozycja programowa Chorągwi

Propozycja na zlocie chorągwi

Dolny Śląsk, to nie tylko Wrocław i jego okolice. Położony jest on na terenie trzech województw: dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego. Obdarzony bogactwem z interesującą kulturą i tradycją. Na całym terenie mamy pasma górskie, doliny rzek, zamki, pałace, ciekawe miejscowości. To prawdziwa kopalnia atrakcji turystycznych, którą poznamy wspólnie za pomocą propozycji programowej „Odkrywcy Dolnego Śląska”. Propozycja ma służyć rozbudzaniu ciekawości świata, dociekliwości, umiejętności obserwacji i zainteresowaniu poznaniem swojego regionu.

Realizacja programu to możliwość zapoznania się z dziedzictwem kulturowym Dolnego Śląska, ale też swojej miejscowości, społeczności lokalnej. Przez realizację zadań, propozycja ta, będzie przygotowywać do aktywnego i twórczego uczestniczenia w życiu kulturalnym regionu, uczyć szacunku dla kultury rodzimej i innych kultur, a także będzie kształtować postawę patriotyzmu i poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu, narodu, a wreszcie społeczności międzynarodowej.

 • Rozwijanie zainteresowań kulturowych przez ukazywanie piękna historii i najważniejszych zabytków Dolnego Śląska.
 • Poznanie i kultywowanie tradycji obchodzonych w swoim regionie.
 • Ugruntowanie i pielęgnowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej.
 • Kształtowanie tożsamości regionalnej w kontekście wartości narodowych i europejskich.
 • Przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestniczenia w życiu kulturalnym własnego regionu.
 • Kształtowanie postaw szacunku dla kultury rodzimej i innych kultur.
 • Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu, narodu.
 • Promocja regionu.

Propozycja jest skierowana do drużynowych oraz instruktorów zajmujących się programem w szczepie oraz w hufcu.

W tym roku harcerskim 2021/2022 oraz 2022/2023 postawiliśmy na bliższe poznanie swojego/ naszego rejonu, czyli Dolnego Śląska. Chcemy abyście wcielili się w pionierów i odkrywców ziemi, byście byli bardzo dociekliwi, zapatrzeni, wsłuchani i zainteresowani. Tylko będąc bacznymi obserwatorami, staniecie się świadkami rzeczy nowych!

 

Start realizacji propozycji miał miejsce na Rajdzie Granica 2021, gdzie przez cztery dni uczestnicy przemierzając górskie szlaki Karkonoszy, Gór Izerskich i Rudaw Janowickich wgłębili się w legendy Ducha Gór i poznali piękno przyrody. Dowiedzieli się, o co powinni zadbać, by ich pięknem mogły rozkoszować się i napawać kolejne pokolenia.

 

Wszystko po to, żeby na nowo stać się Odkrywcami Dolnego Śląska!

 

Zasady i warunki zdobywania odznaki:

W celu zgłoszenia chęci zdobycia odznaki należy najpóźniej do 13.05.2022 r., wysłać e-mail na adres odkrywcy@dolnoslaska.zhp.pl, podając: nazwę hufca, nazwę jednostki, imię i nazwisko drużynowego, numer telefonu, stan liczebny drużyny. Przed wysłaniem zgłoszenia należy o tym poinformować właściwą Komendę Hufca. Drużynowy powinien sporządzić listę uczestników biorących udział w realizacji zadań i załączyć ją do końcowego sprawdzania. Na podstawie listy przyznane będą odznaki.

Meldunek z realizacji zadań:

 • Zorganizowanie minimum 3 zbiórek o swoim regionie z  wybranych przez siebie szlaków np. jedna ze szlaku Co nas wyróżnia?, druga Co nas czeka?, trzecia Co się wydarzyło?
 • Przesłanie konspektów zbiórek do dowolnego szlaku.
 • Wzięcie udziału przez gromadę zuchową lub drużynę harcerską w Zlocie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w czerwcu 2022 r.,
 • Przesłanie do 31 maja 2022 r.,: 3 zdjęć ze zbiórek o swoim regionie (odkrywcy@dolnoslaska.zhp.pl).

Termin zdobycia odznaki:

 • Odznakę zdobywa się w terminie do 31 maja 2022 r.
 • Zdobyte odznaki zostaną wręczone w trakcie Zlotu Chorągwi Dolnośląskiej ZHP – 4.06.2022 r.
Skip to content