Projekty i dotacje 2024

Projekty i dotacje 2024

Zadania publiczne i dotacje realizowane przez Chorągiew Dolnośląską ZHP w 2024:
XIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej "Bumerang"
Odkrywamy wspaniały i tajemniczy Dolny Śląsk
Śladami dolnośląskich odkrywców
Kulturalnie jest OK
Harcerskie Festiwale na Dolnym Śląsku
Harcerskie Inspiracje
XXXII Rajd Granica
DZIAŁANIA NA RZECZ WROCŁAWSKICH SENIORÓW W 2024 ROKU
MŁODZI LIDERZY W DZIAŁANIU 2024

W terminie 12.02-20.04.2024 realizowany jest projekt „XIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Bumerang” organizowany przez Hufiec ZHP Wrocław Południe, który zostanie przeprowadzony na terenie Wrocławia.

Jest to jedna z największych i niezmiennie od lat ciesząca się dużym zainteresowaniem nie tylko harcerzy impreza muzyczna. Daje możliwość popularyzacji piosenki harcerskiej, turystycznej czy poezji śpiewanej. W trakcie warsztatów festiwalowych umożliwienia dzieciom i młodzieży zaprezentowanie uzdolnień wokalnych a także pozwala na konfrontacja indywidualnych osiągnięć oraz wymiany doświadczeń muzycznych. W trakcie trzech dni festiwalu odbędą się warsztaty wokalne, taneczne, artystyczne, choreograficzne, wieczorne kominki integracyjne – wydarzenie zostanie zakończone Koncertem Galowym w niedzielę z występem specjalnie zaproszonej gwiazdy festiwalu. Koncert to też cześć imprezy, która jest otwarta dla mieszkańców Wrocławia.

Głównym miejscem odbywania się naszego festiwalu będzie sala Klubu Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Tam odbędą się przesłuchania konkursowe, warsztaty, obiad oraz uroczysty Koncert z gwiazdą wieczoru.

Organizatorzy zapewnią miejsce noclegowe dla uczestników festiwalu, którzy przyjadą z poza Wrocławia.

Warsztaty dla najmłodszej grupy uczestników odbędą się w udostępnionym pomieszczeniu na terenie miasta Wrocław.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 10.000,00 zł ze środków Gminy Wrocław.

www.wroclaw.pl

ZHP Chorągiew Dolnośląska od 15 marca realizuje projekt „Odkrywamy wspaniały i tajemniczy Dolny Śląsk”, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 45 000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Projekt ma na celu zmobilizowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania turystyki, zachęcanie do poznawania znanych i mniej znanych walorów naszego regionu..

Podczas wszystkich planowanych imprez poprzez różnorodne zajęcia, wędrówki będziemy również budować tożsamość lokalną i regionalną młodych Dolnoślązaków tak aby w efekcie umieli doceniać walory regionu i chcieli go zawsze promować.

W trakcie poszczególnych działań uczestnicy będą mogli również m.in.:

 • zdobywać umiejętności organizowania wycieczek, spotkań plenerowych przez obserwację, adaptację dobrych praktyk, wzorów,
 • zdobywać umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym (apteczka, kompas, GPS)
 • uczyć się udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i radzenia sobie w życiowych zaskakujących sytuacjach w zróżnicowanych warunkach terenowych,
 • będą wyrabiać podczas uprawiania turystyki poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne, za bezpieczeństwo swoje i kolegów w zespole/grupie/drużynie.

W ramach projektu planujemy działania:

 • Kraina Wygasłych Wulkanów (Hufiec Jawor)
 • Rajd pieszy na orientację Doliną Baryczy (Hufiec Powiatu Trzebnickiego)
 • Odkrywamy szlaki Gór Sowich (Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej)
 • Karkonoskie wędrowanie
 • Jesienny Rajd Hufca (Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej

ZHP Chorągiew Dolnośląska od 01 września realizuje projekt „Śladami dolnośląskich odkrywców”, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 19 000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Święta Województwa Dolnośląskiego

W ramach projektu planujemy działania:

 • Rajd między rzekami (Hufiec Bolesławiec),
 • Rajd pieszy Odkrywamy szlaki Śląskiego Olimpu (Hufiec Wrocław Południe),
 • Zawody wspinaczkowe (Hufiec Powiatu Milickiego),
 • Bystrzyca Kłodzka na starych fotografiach (Hufiec Ziemi Kłodzkiej),
 • Regaty wodne (Hufiec Wrocław Południe),

ZHP Chorągiew Dolnośląska od 15 marca realizuje projekt „Kulturalnie jest OK”, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Kulturalnie jest OK – to zadanie ukazujące, którędy podążać mają dzieci, młodzież oraz osoby chcące poznać bliżej świat kultury i sztuki. Zadanie jest odpowiedzią na pojawiający się istotny problem braku dostępności do kultury ze względu na dystans pomiędzy centrum dużych miast, a peryferiami miasteczek. Do działań tego projektu wybrano propozycje z powiatów: Dzierżoniowskiego, Kątów Wrocławskich, Strzelina, Miękini i Środy Śląskiej, ale też Wrocławia.

Uczestnictwo w kulturze wzmocni ich tożsamość i poczucie przynależności do określonej wspólnoty.

Projekt zakłada aktywną i skuteczną propagowanie i edukowanie w zakresie postaw opartych na świadomości własnej tożsamości kulturowej, szacunku i akceptacji dla innych nacji. Zadanie ma charakter integracyjny ponieważ zaprosimy do udziału dzieci i młodzież, w tym także osoby z niepełnosprawnościami stosując jednocześnie innowacyjne formy edukacyjne, uwzględniające potrzeby oraz możliwości wszystkich beneficjentów.

Przy rozwijaniu aktywności uczestników projektu posłużą wymagające zaangażowania zajęcia w terenie, prezentujące w nieszablonowy sposób historię i współczesność różnych regionów naszej ojczyzny i korespondujące z nimi praktyki artystyczne, kształtujące umiejętności konstruowania indywidualnej wypowiedzi przez sztukę i kreatywnego współdziałania w grupie.

W ramach projektu planujemy działania:

 • Twórcze inspiracje podczas Zlotu Hufca ZHP Łagiewniki,
 • Gry terenowe – Opowiem Ci historię (Hufiec Środa Śląska),
 • Miejskie gry terenowe „Punkt dla Wrocławia” (Hufiec Wrocław, Wrocław Wschód),

Od 1 marca 2023 ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt „Harcerskie Festiwale na Dolnym Śląsku”, który otrzymał dotację w kwocie 120 000,00 zł na lata 2023-2025 ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Projekt obejmuje cykl corocznych wydarzeń o regionalnym lub ponad regionalnym charakterze.

Celem naszych festiwali jest stworzenie atrakcyjnej programowo i wizualnie, swobodnej i nieformalnej przestrzeni dla młodych twórców, która umożliwi promocję i prezentację ich umiejętności i twórczości. Nasze festiwale to też możliwość nawiązywania nowych relacji i kontaktów oraz rozwój zainteresowań przez zdobycie specjalistycznej wiedzy oraz budowanie nowych doświadczeń.

Festiwale są otwarte dla mieszkańców miast w których się odbywają. Do udziału w zmaganiach konkursowych festiwalu zapraszania się wykonawcy spoza województwa.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące festiwale:

 1. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej “Bumerang”
 2. Dolnośląski Festiwal Kultury Harcerskiej „Parasol”
 3. Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej Kamgór
 4. Dolnośląski Festiwal Kultury Harcerskiej i Patriotyzmu “Jelonek”
 5. Festiwal piosenki turystycznej i patriotycznej
 6. Srebrnogórski Festiwal Piosenki Harcerskiej “Lilijka”

Bezpośrednimi uczestnikami festiwali są młodzi twórcy i pasjonaci muzyki, śpiewu, tańca w wieku od 5-35 lat. Pośrednim uczestnikami są rodziny, szkolni i harcerscy rówieśnicy, przypadkowi przechodnie – turyści i mieszkańcy danej miejscowości.

Od 1 kwietnia 2024 ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt „Harcerskie Inspiracje”, który otrzymał dotację w kwocie 195 000,00 zł na lata 2024-2026 ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Harcerskie Inspiracje – to działanie edukacyjne służące idei kontynuacji wartości tworzących poczucie tożsamości kulturowej oraz aktywizujące uczestników do kreatywności i otwartości na nowe inspiracje. Nasz projekt zakłada organizację kilku zadań, które przyczynią się do wzmocnienia tożsamości lokalnej, patriotyzmu lokalnego i regionalnego, będą upowszechniać wiedzę dotyczącą dziedzictwa, kultury, tradycji oraz historii regionu i Polski.

Realizacja projektu to możliwość zapoznania się z dziedzictwem kulturowym Dolnego Śląska, ale też swojej miejscowości i społeczności lokalnych. Przez realizację zadań będzie przygotowywać do aktywnego i twórczego uczestniczenia w życiu kulturalnym naszego regionu, uczyć szacunku dla kultury rodzimej i innych kultur. Ponadto kształtować postawę patriotyzmu i poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu, narodu.

W ramach projektu planujemy działania:

 • Tajemnice Fortów Srebrnej Góry (Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej),
 • Zlot Twierdza Głogów (Hufiec Głogów),
 • Rajd Harcerski „Festung Breslau (Hufiec Wrocław Północ),
 • Inspirowane dolnośląskimi legendami,
 • Sztafeta BŚP,
 • Twierdza Kłodzko (Hufiec Ziemi Kłodzkiej),

ZHP Chorągiew Dolnośląska od 01 kwietnia realizuje projekt „XXXII Rajd Granica”, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 35 500,00zł ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Rajd Granica to organizowane od 31 lat przedsięwzięcie naszego stowarzyszenia, które jest zarazem najbardziej rozpoznawalnym harcerskim wydarzeniem, odbywającym się na Dolnym Śląsku. To przedsięwzięcie, które przyciąga młodych ludzi nie tylko z naszego województwa, ale także z całej Polski.

Start, a także trasy rajdu w całości przebiegają przez teren powiatów: jeleniogórskiego, lubańskiego oraz kamiennogórskiego, by zakończyć się w Borowicach, miejscowości będącej zarazem metą i bazą rajdu. Uczestnicy, wraz z opiekunami, odwiedzą między innymi obszary Karkonoskiego Parku Narodowego, Rudawskiego Parku Krajobrazowego.

Uczestnicy rajdu przemierzą szlakami Sudetów łącznie ponad 24 000 km. W ramach tego projektu organizatorzy przygotowują 7 tras, a ich stopień trudności zależy od wieku oraz możliwości fizycznych uczestników. XXXI Rajd GRANICA odbędzie się w terminie 12-15 września 2024 r. W ramach projektu planujemy udział 350 uczestników- zuchy (w wieku 6-10 lat), harcerze i harcerze starsi (wiek 11-16 lat), wędrownicy (16-21 lat). W skład komendy i kadry rajdu wejdą doświadczeni instruktorzy ZHP w wieku od 21 lat.

W terminie od 03.2024 do 12.2024 realizowany jest projekt w ramach konkursu „Działania na rzecz wrocławskich Seniorów w 2024 roku” przez Chorągiew Dolnośląską ZHP, który zostanie przeprowadzony na terenie Wrocławia oraz Dolnego Śląska (wycieczki).

Celem projektu jest budowanie więzi społecznych, aktywizowanie seniorów w życiu społecznym, rozwijanie kompetencji osób w wieku 60+ oraz działania długofalowe mające wpływ tworzenie warunków do integracji wrocławskich seniorów. W projekcie ważnym będzie pobudzanie seniorów do rozwijania zdolności samodzielnego i efektywnego pełnienia różnych ról społecznych, poszukiwania pól indywidualnych aktywności, zmotywowanie do udziału w proponowanych formach aktywności. Działania projektu będą przeprowadzone w Karkonoszach, we Wrocławiu. Planujemy w ramach zadania udział seniorów w ogólnopolskim harcerskim Rajdzie Granica, odkrywanie Wrocławia oraz cykl warsztatów aktywizujących. Zadania realizowane w trakcie projektu zapewnią osobom uczestniczącym w projekcie wsparcie w podniesieniu kompetencji indywidualnych, społecznych, aktywizację według najwyższych standardów jakościowych, utrwalenie więzi między seniorami wrocławskimi.

Koordynator zadania umieści szczegółowy harmonogram poszczególnych zadań na stronie internetowej Chorągwi Dolnośląskiej, który będzie na bieżąco informować beneficjentów projektu o aktualnych zadaniach oraz terminach zajęć. O wszelkich zmianach terminów beneficjenci będą informowani na bieżąco przez stronę internetową Chorągwi Dolnośląskiej.

Zadanie dofinansowane z środków gminy Wrocław.

Strona: www.wroclaw.pl

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/ngo-realizujac-zadania-publiczne-promujemy-wroclaw

Projekt „Młodzi liderzy w działaniu 2024” ma na celu rozwój wśród młodych ludzi postaw związanych z twórczym i aktywnym uczestnictwem w społeczeństwie obywatelskim. Realizowany będzie w trakcie cyklu działań szkoleniowych wzmacniających postawy wolontariackie, umożliwiające wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz podnoszące kompetencje wolontariuszy. W trakcie projektu prezentowana będzie systematyczna praca wolontariusza oraz promowane zadania związane z podnoszeniem kompetencji w  zakresie pełnienia służby społecznej w środowiskach lokalnych i na poziomie regionalnym.
W ramach projektu planujemy następujące działania:
 1. Szkolenie dla liderów zespołów instruktorskich w ZHP – dla 35 osób
 2. Kurs trenerów w ZHP na poziomie jednostki powiatowej NGO – dla 50 osób
Całe zadanie będzie realizowane na Dolnym Śląsku. Udział w nim weźmie planowanych 85 osób.
Uczestnicy projektu to osoby w wieku od 14 do 35 lat, mieszkańcy Dolnego Śląska, w  większości członkowie ZHP, lokalni liderzy, harcerscy wychowawcy ale też jesteśmy otwarci na osoby niezrzeszone zainteresowane działaniami w ramach wolontariatu.
Zadanie dofinansowane w kwocie 10.000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Skip to content