By

hm. Jacek Grzebielucha
Rok 2024 ogłoszony został przez Senat RP jako Rok Edukacji Ekonomicznej. Inicjatywa ta powstała we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Fundacją GPW, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Czepczyński Family Foundation, by poszerzać horyzonty młodych ludzi poprzez edukację ekonomiczną, czyli: uczenie zarządzania finansami, nauka, a także promowanie postaw przedsiębiorczych. W ramach tego projektu ZHP podejmuje...
Druhny i Druhowie!  Serdecznie zapraszamy na Chorągwianą Konferencję SEDNO   – 20.04.2024 godz. 10.00 – 17.00 w Świdnicy.  Na Konferencję zapraszamy Instruktorki i Instruktorów  oraz Drużynowe i Drużynowych Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.  Ostatni, 42 Zjazd ZHP podjął decyzję, że powinniśmy podjąć pracę nad nowym Statutem naszej organizacji. Jednym z elementów tej pracy jest przeprowadzenie ogólnozwiązkowej dyskusji na temat zagadnień...
Wspomnienia są nieodłączną częścią ludzkiego życia. To one składają się na naszą przeszłość, tworząc historie związane z ludźmi, których spotykamy na swojej drodze.Dzisiaj chcielibyśmy przywołać postać, która odegrała istotną rolę w historii naszej organizacji – bohatera naszej chorągwi – harcmistrza Stefana Mirowskiego. 14 marca przypada rocznica jego urodzin. Harcmistrz Stefan Mirowski pełnił funkcję Przewodniczącego Związku...
W ubiegły weekend, oprócz Gali Dolnośląskiego Plebiscytu Instruktorskiego NIESTRUDZENI, w Bielawie odbyło się także Seminarium Harcmistrzowskie BEZPIECZNI W ZHP, będącym pogłębieniem szkolenia w zakresie Polityki Ochrony Bezpieczeństwa Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w ZHP – Programu Safe from Harm. W trakcie jego trwania uczestniczki i uczestnicy z chorągwi: Dolnośląskiej, Krakowskiej, Łódzkiej, Śląskiej i Wielkopolskiej dowiedzieli się,...
Jeszcze kilka lat temu elektroniczne formy realizowania wybranych treści ze standardów kursu budziły wyrazy politowania. Teraz wiemy, że wykorzystanie e-learningu to zaleta, ale wciąż nie wiemy jak je skutecznie wplatać w program kursu. E-zbiórki Odcinając się od tego co było wcześniej, niewątpliwym przełomem w życiu każdego z nas był pierwszy lockdown. Wiosna 2020 roku zmusiła...
Skip to content