Year

2019
W działalności harcerskiej coraz częściej posługujemy się pilarkami spalinowymi. Podczas obozów, biwaków lub innych aktywności to narzędzie jest coraz częściej widywane. Czy jednak przebywając na formach wypoczynku harcerskiego zdajemy sobie sprawę iż powinniśmy posiadać uprawnienia do użytku tego typu narzędzi? Ukończenie szkolenia wpływa przede wszystkim na bezpieczeństwo naszych wychowanków! Ukończenie szkolenia na operatora pilarek łańcuchowo...
W związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP o trzy osoby prosimy o zgłaszanie kandydatów do 10.06.2019 r. w formie pisemnej na adres e-mail: anna.kirkiewicz@zhp.net.pl. W poniższym pliku znajduje się formularz zgłoszeniowy: Zgłoszenie kandydata do Rady Chorągwi Zbiórka Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, na której zostaną podjęte decyzje w sprawie wyboru odbędzie     ...
OGŁOSZENIE nr 5/2019 z dnia 31.05.2019r. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie Przetargu Nieograniczonego na usługę pn.: „Dostawa materiałów programowych (papierniczo-biurowych) do projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”   Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa materiałów papierniczo-biurowych...
23 maja 2019 rozstrzygnięto zapytania ofertowe: 4/ZP/2019 Na dostawę materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich w Projekcie „Dolnośląskie Podwórka”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: Centralna Składnica Harcerska „4 Żywioły” Sp. z...
Zapraszamy kierowników i wychowawców wypoczynku oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu dotyczącym Harcerskiej Akcji Letniej. Tematyka szkolenia: – finanse formy HAL, – kontrola HAL, – procedura zgłaszania formy HAL, – bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Terminy szkoleń: – 29.05.2019 r.  godz.: 16:00-19:00, – 30.05.2019 r. godz.: 16:00-19:00, – 15.06.2019 r. godz. 9:00-12:00, gdy będzie duże...
Czas na obiecaną dawkę informacji o tym co dzieje się u nas podczas wyprawy w 75. Rocznicę Bitwy o Monte Cassino! Dzisiaj nasza reprezentacja miała okazję brała udział w XXIII Rajdzie Honker. Na wzgórzach Monte Cassino, na terenach walk 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych Instruktorzy Hufca ZHP Myślibórz przygotowali mnóstwo atrakcji. Uczestnicy rajdu mieli okazję...
We wtorek nasza 100 osobowa Reprezentacja wyruszyła w drogę na Obchody 75. Rocznicy bitwy o Monte Cassino. W nocy przemierzyliśmy drogi Czech, Austrii i Włoch. Dotarliśmy do przepięknej Florencji, z której przesyłamy Wam kilka zdjęć. Jutro część naszej reprezentacji będzie brać udział w Rajdzie Honker.
Zamówienie Publiczne nr 4/2019 z dnia 09.05.2019r. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie ogłoszenia na dostawę pn.: „Dostawa materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich w Projekcie „Dolnośląskie Podwórka”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego...
Informacja o wybranym wykonawcy na realizację zamówienia publicznego 3/ZP/2019 „Wyżywienie uczestników złazów i rajdów do projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”   Rozstrzygnięte Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena F.H.U „LIDO” Mariusz Ciesielski HOTEL „LIDO” ul. Kościuszki 23a 57-540 Lądek Zdrój...
1 7 8 9 10 11 12
Skip to content