Druhny i Druhowie!

Chorągwiana  Komisja Stopni Instruktorskich po przeanalizowaniu wniosków złożonych przez Komendantów Hufców podjęła decyzję o nadaniu (w jednym przypadku) i przedłużeniu (w pozostałych pięciu przypadkach) uprawnień do prowadzenia prób podharcmistrzowskich przez Hufcowe Komisje Stopni Instruktorskich tylko na jeden rok.

We wnioskach nie znaleźliśmy informacji o udziale członków HKSI w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i w związku z tym zobowiązujemy Komisje, które będą wnioskowały o nadanie lub przedłużenie uprawnień do prowadzenia prób podharcmistrzowskich, do tego aby w okresie sprawozdawczym minimum połowa składu komisji wzięła udział w szkoleniu dla KSI (organizowanym w ZHP).

Spełniony warunek pozwoli ChKSI podjąć decyzję o nadaniu uprawnień na dłuższy okres.

Przewodniczący ChKSI
hm. Zbigniew Warzyński

INFORMACJE:

  • Najbliższe szkolenia dla Przewodniczących KSI – Załęcze Wielkie 22-23.03.2019 r. (przy okazji Zbiórki Komend Hufców Chorągwi)
    organizatorzy: hm. Anna Binkowska, [email protected], hm. Elżbieta Kuriata
  • Najbliższe szkolenie dla HKSI i MKSI – Wrocław, 13.04.2019 r.
    organizator: hm. Zbigniew Warzyński, [email protected]
  • Najbliższe warsztaty dla opiekunów prób podharcmistrzowskich i harcmistrzowskich Wrocław, 13.04.2019 r.
    organizator: hm. Paulina Lew, [email protected]

Related Posts

Skip to content