Day

15 marca, 2019
15 marca 2019 roku w  Bazie konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe dla projektu „ Dolnośląskie Podwórka” Zamówienie publiczne nr 1 – Przedmiotem zamówienia jest Zakup sprzętu noclegowego do projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie informacje o ogłoszeniu znajdują się w załączniku: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173678
Skip to content