Nowy Regulamin Pracy Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Komenda Chorągwi zatwierdziła nowy „Regulamin Pracy Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Dolnośląskiej ZHP”.

Regulamin jest dostępny w zakładce  Komisji Stopni Instruktorskich (do pobrania). Proszę o zapoznanie się z treścią Regulaminu i zwrócenie szczególnej uwagi na zmiany jakie wprowadza. Regulamin w nowej wersji nie zawiera wymagań na stopnie instruktorskie.

Istotną zmianą jest wydłużenie do 14 dni terminu, w którym należy przesłać dokumenty prób do Komisji (do tej pory było to 7 dni). Czas ten zostanie wykorzystany do przesyłania ewentualnych uwag i spostrzeżeń do przedkładanych prób tak, aby samo spotkanie dotyczące otwarcia bądź zamknięcia próby było bardziej efektywne. Wprowadzono także przerwę na okres wakacyjny – Komisja nie będzie się spotykać w lipcu i sierpniu.

hm. Zbigniew Warzyński

Related Posts

Skip to content