Day

27 czerwca, 2017
Komenda Chorągwi zatwierdziła nowy „Regulamin Pracy Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Dolnośląskiej ZHP”. Regulamin jest dostępny w zakładce  Komisji Stopni Instruktorskich (do pobrania). Proszę o zapoznanie się z treścią Regulaminu i zwrócenie szczególnej uwagi na zmiany jakie wprowadza. Regulamin w nowej wersji nie zawiera wymagań na stopnie instruktorskie. Istotną zmianą jest wydłużenie do 14 dni terminu,...
Skip to content