Day

9 maja, 2023
Druhny i Druhowie, Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP wspólnie z Gminą Stoszowice oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach zaprasza na czwartą edycję Srebrnogórskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej „LILIJKA”, który odbędzie się w dniu 27.05.2023 r. Najważniejsze informacje dotyczące 4 Srebrnogórskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej ”Lilijka” 2023: Część festiwalowa odbywa się w sobotę 27 maja miejsce: Srebrna...
Druhny i Druhowie! Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Rady Naczelnej ZHP. Działając na podstawie Statutu ZHP § 68 ust. 2 oraz Uchwały Rady Naczelnej ZHP nr 16/XLII z dnia 4 marca 2023 r. – Ordynacja wyborcza ZHP pkt 62 – 67 Rada Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ogłasza rozpoczęcie procedury wyboru uzupełniającego na członka Rady Naczelnej ZHP....
Skip to content