Pożegnanie Druhny Haliny Jacheć

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż 28 marca 2017 roku w wieku 74 lat odeszła na wieczną wartę Druhna Harcmistrz HALINA JACHEĆ, długoletni instruktor IV Hufca ZHP Wrocław – Fabryczna.

Stopień harcmistrza Druhna Halina otrzymała w roku 1972. Służbę instruktorską rozpoczęła w roku 1960, prowadząc w latach 1960-1969 drużynę. W latach 1977 – 1984 wchodziła w skład Komisji Rewizyjnej Hufca Wrocław-Fabryczna, pełniąc od 1982 r. funkcję Przewodniczącej Komisji. W 1975 r. została odznaczona krzyżem „Zasługi dla ZHP” a w 1986 r. jego złotą klasą. Druhna Halina Jacheć była człowiekiem wielkiego serca, na którego pomoc i życzliwość zawsze mogliśmy liczyć. Była wielkim przyjacielem dzieci i młodzieży. W naszej pamięci pozostanie na zawsze osobą wrażliwą, koleżeńską, uczciwą i odpowiedzialną, z ogromną pogodą ducha.

Druhno Halino, będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Czuwaj!

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 1 kwietnia 2017 r. (sobota) o godz.14.00 mszą świętą w Kościele Macierzyństwa NMP przy ul. Pilczyckiej 139 we Wrocławiu.

C z u w a j !

Instruktorzy byłego IV Hufca ZHP Wrocław – Fabryczna

Related Posts

Leave a Reply

Skip to content