Światowe Igrzyska Sportowe The World Games 2017: 20-30 lipca 2017

Wielkie święto sportu…Międzynarodowe wydarzenie…Promocja miasta i kraju w świecie…Ale przede wszystkim wyjątkowa idea promowania ruchu i zdrowego trybu życia. Światowe Igrzyska Sportowe The World Games 2017 to niepowtarzalna okazja, by stworzyć warunki do rozwoju aktywności fizycznej – zarówno młodszych, jak i starszych. A wspaniałym finałem tego przedsięwzięcia będą zmagania ok. 3500 zawodników na wrocławskich arenach w 2017 roku.

Zapraszamy grupy harcerskie – wolontariuszy – do obsługi imprezy, która odbędzie się we Wrocławiu w terminie 16-30 lipca 2017 r. Zespoły 10-cio osobowe, w wieku od 16 roku życia (jeśli grupa jest niepełnoletnia, opiekun tzn. 10-ta osoba musi być pełnoletnia), wyposażona we własne namioty.

Warunek: znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Miejsce zakwaterowania: Harcerski Ośrodek Wodny RANCHO, Wrocław, ul. Na grobli 49.

Zapewniamy:

 • zaplecze sanitarne
 • zadaszenia do spożywania posiłków
 • 3 posiłki dziennie
 • identyfikatory zgodne z obowiązującym w trakcie igrzysk systemem akredytacji, uprawniające do korzystania z uprawnień niezbędnych dla realizacji zadań wolontariatu
 • bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na terenie Wrocławia
 • strojów składających się z minimum 2 koszulek T-shirt, 1 kurtki przeciwdeszczowej, 1 czapki z daszkiem i 1 worka żeglarskiego
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w trakcie pełnienia obowiązków.

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 kwietnia br. na adres iza@spoko.com.pl

W zgłoszeniu proszę podać dane:

 • imię
 • nazwisko
 • data urodzenia
 • numer pesel
 • seria i numer dowodu osobistego/legitymacji
 • zdjęcie
 • numer telefonu
 • adres e-mail

Wolontariusze będą świadczyć pracę przez 10 dni, pozostałe dni będą dniami wolnymi. W dniach wolnych wolontariuszy będą obowiązywać te same przywileje, co w dniach pracy, tj. wyżywienie i bezpłatna komunikacja.

Czas trwania pracy każdego wolontariusza będzie nie dłuższy niż 8 godzin dziennie.

Izabela Żurowska

Komendant HOW RANCHO

Related Posts

Leave a Reply

Skip to content