Day

13 lipca, 2023
„Pamięć o przeszłości nie jest czczym sentymentem, lecz wspaniałym źródłem zapału dla przyszłości.” – harcmistrz Stefan Mirowski Harcmistrz Stefan Mirowski był niezwykle oddanym i zaangażowanym liderem harcerskim przez wiele lat. Jego pasja, oddanie i poświęcenie dla rozwoju młodych ludzi stanowiły inspirację dla wielu pokoleń harcerzy. Był wzorem nie tylko w harcerstwie, ale także jako człowiek...
Skip to content