27 rocznica śmierci hm. Stefana Mirowskiego

„Pamięć o przeszłości nie jest czczym sentymentem, lecz wspaniałym źródłem zapału dla przyszłości.”
– harcmistrz Stefan Mirowski

Harcmistrz Stefan Mirowski był niezwykle oddanym i zaangażowanym liderem harcerskim przez wiele lat. Jego pasja, oddanie i poświęcenie dla rozwoju młodych ludzi stanowiły inspirację dla wielu pokoleń harcerzy. Był wzorem nie tylko w harcerstwie, ale także jako człowiek pełen wartości, empatii i zaangażowania społecznego.

W ciągu swojej długoletniej działalności harcerskiej harcmistrz Mirowski zorganizował liczne obozy, rajdy i szkolenia, które przyczyniły się do rozwoju umiejętności i charakteru młodzieży. Był także mentorem i przyjacielem dla wielu harcerzy, którzy teraz stanowią aktywną część społeczeństwa.

Pamiętamy harcmistrza Mirowskiego jako człowieka o niezłomnej wierności wartościom harcerskim. Jego zaangażowanie w patriotyzm, służbę innym i dbałość o przyrodę pozostawiło trwały ślad w sercach harcerzy, którzy mieli szczęście z nim współpracować.

13 lipca 2023 r., w rocznicę śmierci, reprezentacja Chorągwi Dolnośląskiej ZHP złożyła symboliczny wieniec oraz zapaliła znicze na grobie druha hm. Stefana Mirowskiego – bohatera naszej Chorągwi.

Related Posts

Skip to content