Day

7 grudnia, 2022
Zapytanie ofertowe Chorągiew Dolnośląska ZHP we Wrocławiu składa zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za rok 2022 i 2023. Zamawiający: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław, NIP: 897-172-05-40 Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia: Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za rok 2022...
Od 21 listopada 2022 ZHP Chorągiew Dolnośląska rozpoczęła realizację projektu „Każde pokolenie ma własny czas – cykl działań rozwijających współpracę międzypokoleniową”, który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 200.000,00 zł w ramach programu Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej. Celem projektu jest budowanie więzi społecznych, integracji międzypokoleniowej, zwiększenie uczestnictwa dzieci i...
Skip to content