Day

5 kwietnia, 2022
ZAPRASZAMY NA WARSZTATY Masz otwartą próbę na stopień harcmistrzyni i harcmistrza? Chcesz ukończyć warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich na stopień podharcmistrza i harcmistrza. Zapraszamy na warsztaty organizowane przez Dolnośląską Szkołę Instruktorską MŁYN oraz Komisje Stopni Instruktorskich Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Termin: 23 kwietnia 2022 Miejsce: Wrocław – ul. Nowa 6 Koszt: 40 zł Regulamin: https://tiny.pl/92qcw Ankieta:...
Skip to content