Warsztaty opiekunów prób instruktorskich – phm. i hm.

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY
? Masz otwartą próbę na stopień harcmistrzyni i harcmistrza?
?? Chcesz ukończyć warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich na stopień podharcmistrza i harcmistrza.
??? Zapraszamy na warsztaty organizowane przez Dolnośląską Szkołę Instruktorską MŁYN oraz Komisje Stopni Instruktorskich Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.
Termin: 23 kwietnia 2022
Miejsce: Wrocław – ul. Nowa 6
Koszt: 40 zł

Related Posts

Skip to content