Day

28 grudnia, 2020
Dnia 19 grudnia 2020r. na Wieczną Wartę odeszła harcmistrzyni Wanda SUSKA, długoletnia Komendantka IV Hufca Wrocław Fabryczna. Druhna Wanda urodziła się 22.08.1931r. w Brześciu nad Bugiem. Swoją harcerską przygodę rozpoczęła w 1939r. Służbę instruktorską podjęła w 1946r. będąc kolejno drużynową, zastępczynią a następnie Komendantką Hufca Harcerek. Pracę instruktorskiego wychowawcy ponownie podjęła w 1967r.  W 1969r....
Skip to content