Odeszła na Wieczną Wartę – hm. Wanda Suska

Dnia 19 grudnia 2020r. na Wieczną Wartę odeszła harcmistrzyni Wanda SUSKA, długoletnia Komendantka IV Hufca Wrocław Fabryczna.

Druhna Wanda urodziła się 22.08.1931r. w Brześciu nad Bugiem. Swoją harcerską przygodę rozpoczęła w 1939r. Służbę instruktorską podjęła w 1946r. będąc kolejno drużynową, zastępczynią a następnie Komendantką Hufca Harcerek. Pracę instruktorskiego wychowawcy ponownie podjęła w 1967r.  W 1969r. pod Krzyż Harcerski założyła czerwoną podkładkę harcmistrzyni. Od 1967 do 1972 pełniła funkcję Zastępczyni Komendanta Hufca. W okresie od 1972 do 1982 była Komendantką IV Hufca Wrocław Fabryczna. Godnym podkreślenia jest fakt, że pełniła tę funkcję najdłużej w historii IV Hufca natomiast stan osobowy Hufca przekraczał 10 000 osób. W latach 1974-1981 była członkiem Komisji Rewizyjnej Chorągwi a w latach 1981-1985 była członkiem Rady Chorągwi Wrocławskiej. Była również długoletnim członkiem Rady Nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec we Wrocławiu, pracując aktywnie na rzecz społeczności lokalnej. W uznaniu instruktorskiej służby w 1971 roku została odznaczona krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” a w 1981 r. jego złotą klasą.

Pożegnanie Druhny Wandy odbędzie się 30 grudnia 2020 (środa) o godz. 8.00 na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

Odeszła od nas niezastąpiona, doskonała i bardzo lubiana wychowawczyni wielu pokoleń instruktorów.

„Przy innym ogniu, w inną noc…”

CZUWAJ!

Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Related Posts

Skip to content