Day

29 października, 2020
„Śmierć jest natychmiast końcem starej wędrówki ciała i początkiem nowej wędrówki duszy” Z ogromnym smutkiem i bólem Komenda Chorągwi Dolnośląskiej przyjęła wiadomość o odejściu na wieczną wartę Śp. hm. Artura Kowalskiego – Skarbnika Chorągwi Podkarpackiej ZHP i Komendanta Hufca ZHP w Dębicy Tym samym składamy wyrazy współczucia i żalu całej Rodzinie, Komendzie Chorągwi Podkarpackiej ZHP...
Skip to content