Wyrazy współczucia dla Chorągwi Podkarpackiej ZHP

„Śmierć jest natychmiast końcem starej wędrówki ciała i początkiem nowej wędrówki duszy”

Z ogromnym smutkiem i bólem Komenda Chorągwi Dolnośląskiej
przyjęła wiadomość o odejściu na wieczną wartę
Śp. hm. Artura Kowalskiego
– Skarbnika Chorągwi Podkarpackiej ZHP
i Komendanta Hufca ZHP w Dębicy

Tym samym składamy wyrazy współczucia i żalu całej Rodzinie, Komendzie Chorągwi Podkarpackiej ZHP
oraz Komendzie i całej społeczności Hufca ZHP Dębica.

Druh harcmistrz Artur Kowalski na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Related Posts

Skip to content