Day

13 lipca, 2020
hm. Stefan Mirowski 1920-1996 Odszedł na wieczną wartę ten, który łączył, spajał, jednoczył a nigdy nie dzielił. … To właśnie Jego osobowość, postawa humanistyczna, instruktorska, społeczna i apolityczna, poparta etosem wojennej harcerskiej walki, dała czy może i zmusiła otoczenie do przyjęcia Jego prawd za własne i emanowała na wszystkie szczeble Związku. Był wzorem współczesnego instruktora…...
Skip to content