13 lipca – Pamiętamy o Naszym Bohaterze!

hm. Stefan Mirowski
1920-1996

Odszedł na wieczną wartę ten, który łączył, spajał, jednoczył a nigdy nie dzielił. …
To właśnie Jego osobowość, postawa humanistyczna, instruktorska, społeczna i apolityczna, poparta etosem wojennej harcerskiej walki, dała czy może i zmusiła otoczenie do przyjęcia Jego prawd za własne i emanowała na wszystkie szczeble Związku. Był wzorem współczesnego instruktora…
–  hm. Marian Michałowski

13 lipca  2020 r. przypada kolejna rocznica śmierci  hm. Stefana Mirowskiego – bohatera Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

Dla Nas dolnośląskich harcerzy i instruktorów, druh hm. Stefan Mirowski był jest i będzie największych autorytetem. Jego słowa do dziś cytowane i wygłaszane są w gawędach, podczas ognisk, kominków i kuźnic.
W 2020 roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin Druha Stefana. Podczas całego roku Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP zaplanowała szereg wydarzeń i działań, które w sposób szczególny przybliżą zuchom i harcerzom sylwetkę Naszego Bohatera. Cieszymy się z każdej relacji ze zbiórki, podczas której wygłaszana była gawęda o druhu Mirowskim, albo zostały wykorzystane do przygotowania gry czy biegu harcerskiego jego słowa. Wierzymy, że dzięki wysiłkowi kadry instruktorskiej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP uda nam się osiągnąć założony cel, jakim jest pielęgnowanie pamięci o bohaterze Naszej chorągwi.

Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Related Posts

Skip to content