Day

1 lutego, 2019
Z smutkiem zawiadamiamy, że 29 stycznia br. odszedł na wieczną wartę w wieku 71 lat druh harcmistrz ROMAN SZAŁĘGA, długoletni instruktor Związku Harcerstwa Polskiego. Druh Roman do ZHP wstąpił w 1957 r. Służbę instruktorską rozpoczął w 1964 r. w Hufcu ZHP Jawor. Pełnił funkcję drużynowego i przewodniczącego MKI. Następnie od 1.09.1970 r. kierował zespołem pracy z drużynami...
Skip to content