Z smutkiem zawiadamiamy, że 29 stycznia br. odszedł na wieczną wartę w wieku 71 lat druh harcmistrz ROMAN SZAŁĘGA, długoletni instruktor Związku Harcerstwa Polskiego.
Druh Roman do ZHP wstąpił w 1957 r. Służbę instruktorską rozpoczął w 1964 r. w Hufcu ZHP Jawor.
Pełnił funkcję drużynowego i przewodniczącego MKI. Następnie od 1.09.1970 r. kierował zespołem pracy
z drużynami i związkami drużyn. W latach 1971-1974 był Komendantem Hufca ZHP Lubin a od października 1974 r. do września 1975 r. Zastępcą Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej. Od 1.09.1975 r. do 20.06.1980 r. był Komendantem Chorągwi Legnickiej ZHP a od 20.06.1980. kierował Centralną Szkołą Instruktorów
ZHP w Oleśnicy, którą to funkcję pełnił do końca grudnia 1983 r. W roku 1979 r. został odznaczony Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

Czuwaj!

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 5 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00 we Wrocławiu, w Kościele
NMP Królowej Polski przy ul. Wałbrzyskiej 38
i cmentarzu przy ul. Zabrodzkiej 7, we Wrocławiu.

Related Posts

Skip to content