Day

11 listopada, 2017
W najbliższy weekend odbędzie się już X Dolnośląski Festiwal Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej „Ze śpiewnika Babi Basi”. Serdecznie zapraszamy.
Chorągiew Dolnośląskiej ZHP przystąpiła do realizacji zadani „Cztery Pory Roku”, ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu KULTURA INTERWENCJE. EDYCJA JESIENNA, który otrzymał dofinansowane w wysokości 94000,00 zł „Cztery Pory Roku” to rozwijanie wrażliwości na dzieła kultury, rozbudzanie zamiłowania do  aktywnego uczestnictwa w kulturze, rozwijanie zainteresowań, przez twórczość artystyczną podczas warsztatów, festiwalu piosenki,...
Skip to content