Day

6 lipca, 2017
„Cztery pory roku – ekologiczne zajęcia aktywizujące i rozwijające osoby niepełnosprawne ” – projekt realizowany przez Chorągiew Dolnośląską oraz Wydział NS GK ZHP dofinansowywany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację KGHM Polska Miedź. Za nami pierwsze w II roku finansowania warsztaty ekologiczne. Od kwietnia do lipca udział w warsztatach łącznie wzięło 200 beneficjentów....
Skip to content