„Cztery pory roku – ekologiczne zajęcia aktywizujące i rozwijające osoby niepełnosprawne ”

– projekt realizowany przez Chorągiew Dolnośląską oraz Wydział NS GK ZHP dofinansowywany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację KGHM Polska Miedź. Za nami pierwsze w II roku finansowania warsztaty ekologiczne. Od kwietnia do lipca udział w warsztatach łącznie wzięło 200 beneficjentów.

Warsztat „Wiosna w aglomeracji miejskiej” odbył się w dniach 2-7 kwietnia we Wrocławiu w gościnnym Domu Zakonnym Sióstr Szkolnych Notre Dame na Ostrowiu Tumskim. Podczas tygodniowego pobytu beneficjenci w trakcie zajęć ekologicznych i plenerowych poznawali różne aspekty środowiska przyrodniczego w aglomeracji miejskiej. Podglądali ptaki w Ogrodzie Botanicznym i Parku Szczytnickim, oceniali stan zanieczyszczenia powietrza w różnych miejscach miasta, badali natężenie ruchu samochodowego  a tym hałasu w najruchliwszych punktach. Zwiedzali ZOO wraz z afrykanarium i odbyli aktywną lekcję w Hydropolis. Ponadto jeden z wieczorów warsztatu poświęcono na wjazd na najwyższy budynek mieszkalny w Polsce – Sky Tower.

Warsztat „Wiosna nad morzem” odbył się w dniach 3-8 kwietnia w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku. Na ten warsztat  przyjechali niepełnosprawni zuchy i harcerze z Łodzi, Zawiercia i Waganowic . Harcerze poznawali ekosystem terenów nadmorskich. Uczyli się rozpoznawać najbardziej charakterystyczne rośliny, zwierzęta, muszle Morza Bałtyckiego. Dużo czasu poświęcono także problemom czystości na ziemi, segregacji śmieci itp. Uczestnicy projektu mieli możliwość poczuć się prawdziwymi żeglarzami podczas zajęć morskich. Uczyli się wiązać węzły żeglarskie, stawiać żagle, wybierać liny, przestrzegać dyscypliny na żaglówce. Ogromnym przeżyciem dla dzieci było zwiedzanie Oceanarium  w Gdyni, zwłaszcza odwiedziny w tzw. Mokrej Sali. Harcerze mogli rękami łowić ryby, , porównywać wygląd płaszczki i jesiotra W Centrum Heweliusza w Gdańsku uczestnicy projektu mieli możliwość obejrzeć interaktywne i multimedialne wystawy w nowoczesny, doświadczalny sposób pokazujące inne oblicza nauki, które pomagały im zrozumieć fizykę, astronomię, historię czy biologię a także matematykę i chemię. Wycieczka na Półwysep Helski była niezwykła. Harcerze odwiedzili Fokarium oraz odbyli wędrówkę na „koniec Polski”, czyli na cypel helski.

Warsztat „Wiosna nad jeziorem” odbył się w OSW ZHP „Perkoz” nad jeziorem Pluszne.
Podczas warsztatów beneficjenci mieli możliwość uczestniczyć: w tematycznych zajęciach i plenerach ekologicznych, artystycznych, w imprezach muzyczno-ruchowych, w całodniowej w wycieczce , podczas której zwiedzili Olsztyn, Skansen Etnograficzny oraz  Zakład Wyrobu Szkła w Olsztynku. Ponadto brali udział w zajęciach: w ruchowych  zajęciach integracyjnych wzmacniających kompetencje społeczne zabawy z chustą animacyjną, spotkaniach muzyczno-ruchowych przy ognisku, zajęciach sportowych: rozgrywki w gry zespołowe, olimpiada sportowa, Zorganizowano również pływanie w jeziorze-część zajęć odbywała się na żaglówkach – beneficjenci wypływali na jezioro i tam pobierali próbki roślin i wody do badań oraz obserwowali ryby pływające w jeziorze.

Kolejny  warsztat „Lato w lesie i nad rzeką” odbył się w dniach od 24 czerwca do 3 lipca 2017 roku w malowniczym zakolu Warty na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Podczas zajęć ekologicznych uczestnicy między innymi poznawali różne gatunki ptaków leśnych, poznawali lub utrwalali wiedzę na temat różnych gatunków drzew i krzewów  w otaczającym ośrodek lesie, podczas zajęć plenerowych w lesie i nad rzeką uczyli się orientacji w terenie i poznawali warstwy poszycia lasu, starorzecze Warty, pobierali próbki wody z rzeki Warty  i badali ją pod mikroskopami – określając widoczne zanieczyszczenia lub ich brak.
W trakcie zajęć prozdrowotnych uczyli się przestrzegania zasad codziennej higieny osobistej, uczyli się dobierania odpowiedniego ubioru podczas zajęć ruchowych,  poznawali zasady bezpieczeństwa na drodze podczas wychodzenia w teren (las, góry, jezioro, rzeka), bezpieczeństwa. Podczas wycieczki do Wrocławia zwiedzili Ostrów Tumski, Ogród Botaniczny oraz wrocławskie ZOO.

Previous PostNext Post

Related Posts

Skip to content