Month

grudzień 2020
Legnickie środowisko harcerskie z głębokim smutkiem przyjęło wiadomość o odejściu na wieczną wartę druhny Bronisławy Kowalskiej. Wspominających druhnę “Beatę” informuję, że pogrzeb śp. Bronisławy Kowalskiej odbędzie się w sobotę, 2 stycznia 2021 r. Msza Św. zostanie odprawiona w Kościele pod wezwaniem Św. Trójcy w Starachowicach o godzinie 12.00, a pochówek na cmentarzu przy Kościele pod...
„Świąteczne lekcje braterstwa – czyli świąteczne wsparcie dla kombatantów” W okresie od 7.12-31.12.2020 r. ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt „Świąteczne lekcje braterstwa – czyli świąteczne wsparcie dla kombatantów” – dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 65000,00 zł Harcerze  i harcerki przygotowują 150 paczek świątecznych dla kombatantów oraz osób represjonowanych, które następnie są dostarczane bezpośrednio do miejsc zamieszkania. W paczkach oprócz artykułów spożywczych oraz chemicznych znajdują się również drobne...
Dnia 19 grudnia 2020r. na Wieczną Wartę odeszła harcmistrzyni Wanda SUSKA, długoletnia Komendantka IV Hufca Wrocław Fabryczna. Druhna Wanda urodziła się 22.08.1931r. w Brześciu nad Bugiem. Swoją harcerską przygodę rozpoczęła w 1939r. Służbę instruktorską podjęła w 1946r. będąc kolejno drużynową, zastępczynią a następnie Komendantką Hufca Harcerek. Pracę instruktorskiego wychowawcy ponownie podjęła w 1967r.  W 1969r....
Znak sprawy Nr 2/B/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska zaprasza do złożenia oferty w celu zakupu nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej na działce nr 290/3, AM-2 w miejscowości Borowa przy ul. Lipowej 42, gmina Długołęka, woj. Dolnośląskie, będącej własnością  Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej  we Wrocławiu. ZAPYTANIE OFERTOWE BOROWA 2020...
14 grudnia 2020 r. w Starczewie odbyło się uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju przez Komendę Chorągwi Dolnośląskiej ZHP reprezentantom 15 hufców. Światło z Betlejem pozwoliło na rozpalenie wspólnego ogniska, przy którym komendy hufców odebrały również medale okolicznościowe na 30-lecie BŚP w Polsce. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną przez Kapelana Chorągwi phm. Daniela Rydza,...
Wrocław, 15.12.2020 r.  Nr 1/B/2020   ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO  w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej na działce nr 290/3, AM-2 w miejscowości Borowa przy ul. Lipowej 42, gmina Długołęka, woj. Dolnośląskie, będącej własnością  Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej  we Wrocławiu. W siedzibie Sprzedającego we Wrocławiu ul. Nowa 6, 50-082 piętro I pokój Komendanta Chorągwi w dniu 15...
Reprezentacja Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP – druhna Komendant hm. Dorota Kołakowska, Skarbnik – phm. Dawid Stec odebrali z Betlejemskie Światło Pokoju od Naczelniczki ZHP hm. Anny Nowosad i hm. Doroty Całki – Wiceprzewodniczącej ZHP przy Kaplicy BŚP na Głodówce.  Tegoroczna akcja roznoszenia Światła z Betlejem jest przekazywana po raz 30 w Polsce, w tym roku...
Wrocław, 09 grudnia 2020 r.  Nr 13/ZP/2020  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia na „Dostawa materiałów harcerskich do rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich w projekcie „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” w trybie zapytania ofertowego Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty W dniu 09 grudnia 2020...
Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich informuje, że grudniowe spotkanie tradycyjne odbędzie się przed świętami Bożego Narodzenia tj. 16 grudnia 2020 r., o godzinie 17:30 w formie spotkania online (za pomocą aplikacji MS Teams). Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na e-mial  ksi@dolnoslaska.zhp.pl, wyjątkowo tym razem, na co najmniej 7 dni przed terminem spotkania. Natomiast, jeśli zaproponowana data...
1 2
Skip to content