Znak sprawy Nr 2/B/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska zaprasza do złożenia oferty w celu zakupu nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej na działce nr 290/3, AM-2 w miejscowości Borowa przy ul. Lipowej 42, gmina Długołęka, woj. Dolnośląskie, będącej własnością  Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej  we Wrocławiu.

ZAPYTANIE OFERTOWE BOROWA 2020 nr 2

Unieważnienie zapytania ofertowego 2/2020

Related Posts

Skip to content