Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Luty, 2017

,

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z najnowszymi wymogami i warunkami zamknięcia prób na stopień podharcmistrza i harcmistrza, zadaniami stawianymi przed opiekunami stopni instruktorskich oraz zasadami budowania prób podharcmistrzowskich i harcmistrzowskich. Do udziału w warsztatach …

,

Druhny i Druhowie, przekazujemy rozkaz Komendanta Chorągwi. rozkaz specjalny L_3_2017 uchwala_KChD_98_IX-2017_20170225_zbiorka wyborcza hufcow nr 4

,

Dzień Myśli Braterskiej to najcieplejszy dzień w roku dla wszystkich harcerzy i skautów. To właśnie dzisiaj w harcerskich środowiskach jest przekazywana wyjątkowa iskierka braterstwa. Wyjątkowa, bo urodzinowa, dedykowana Gen. Robertowi …

,

Druhny i Druhowie, przekazujemy oświadczenie Komendanta Hufca ZHP w Legnicy: „W  imieniu Komendy Hufca ZHP Legnica im. Janusza Korczaka, oświadczam, że zimowisko organizowane w terminie 10.02-19.02.2017 r. w Górze Świętej Anny …

,

W imieniu organizatorów, zapraszamy na Festiwal Bumerang, który odbędzie się we Wrocławiu, w dniu 17-19 marca 2017 r. Szczegóły w regulaminie! Regulamin festiwalu Bumerang 2017_vo

,

Każdego dnia, blisko 10 000 instruktorów – wolontariuszy Związku Harcerstwa Polskiego, z zaangażowaniem wychowuje najmłodsze pokolenie Polaków w zgodzie z ideałami płynącymi z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Niektórych z nich możemy …

,

Druhny i Druhowie, Przewodnicząca Rady Chorągwi Dolnośląskiej, hm. Anna Kirkiewicz wraz z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, hm. Krzysztofem Wojtasem, zapraszają władze chorągwi, komendantów hufców, …

,

Druhny i Druhowie, przekazujemy propozycje działań z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Materiał przeznaczony jest dla drużynowych i osób odpowiedzialnych za program w hufcach. DMB 2017 – PROPOZYCJE DZIAŁAŃ

,

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym ZUCHY ŚWIATA! Organizatorem konkursu jest Hufiec ZHP Powiatu Trzebnickiego im. hm. Tadeusza Zawadzkiego ps. „Zośka”. Trochę o konkursie. Zaczniemy od cytatu: „Posłannictwem moim …

,

Druhny i Druhowie, Na podstawie § 57 ust. 1 pkt 3) Statutu ZHP, zgodnie z punktem 13 Uchwały nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 r. – Ordynacja …