X Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Dolnośląskiej – edit

Druhny i Druhowie,

Na podstawie § 57 ust. 1 pkt 3) Statutu ZHP, zgodnie z punktem 13 Uchwały nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 r. – Ordynacja wyborcza ZHP, Komendant Chorągwi zwołuje X Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Dolnośląskiej ZHP im. hm. Stefana Mirowskiego, na dzień 4 marca 2017 r. we Wrocławiu, w celu wyboru komendanta i komendy chorągwi oraz określenia liczebności komendy.

Rozkaz Specjalny L. 2/2017

Uzasadnienie do Rozkazu Specjalnego L. 2/2017

Related Posts

Leave a Reply

Skip to content