Day

3 lutego, 2017
Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym ZUCHY ŚWIATA! Organizatorem konkursu jest Hufiec ZHP Powiatu Trzebnickiego im. hm. Tadeusza Zawadzkiego ps. „Zośka”. Trochę o konkursie. Zaczniemy od cytatu: „Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie przyjaźni i braterstwa na całym świecie” W myśl założyciela skautingu Sir Roberta Baden-Powella, wiemy, że nie ważny jest kolor skóry, kraj zamieszkania, wyznanie czy...
Druhny i Druhowie, Na podstawie § 57 ust. 1 pkt 3) Statutu ZHP, zgodnie z punktem 13 Uchwały nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 r. – Ordynacja wyborcza ZHP, Komendant Chorągwi zwołuje X Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Dolnośląskiej ZHP im. hm. Stefana Mirowskiego, na dzień 4 marca 2017 r. we Wrocławiu, w celu...
W niedzielę, 29 stycznia br., odbyło się I Seminarium Władz Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Wzięło w nim udział ponad 50 instruktorek i instruktorów reprezentujących Radę Chorągwi, Komendę Chorągwi, Komisję Rewizyjną Chorągwi, Sąd Harcerski Chorągwi, władze Hufców. Z Zaproszenia do udziału skorzystali także członkowie zespołów chorągwianych oraz delegaci na Zjazd Chorągwi i Zjazd ZHP. Głównym celem Seminarium była...
Skip to content