Day

7 lutego, 2017
Druhny i Druhowie, Przewodnicząca Rady Chorągwi Dolnośląskiej, hm. Anna Kirkiewicz wraz z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, hm. Krzysztofem Wojtasem, zapraszają władze chorągwi, komendantów hufców, delegatów na zjazd chorągwi, przedstawiciela GK i wszystkich zainteresowanych instruktorów na zbiórkę, która odbędzie się 11 lutego 2017 r. o godzinie 11.00 we Wrocławiu. Cel spotkania wyjaśniony jest w...
Skip to content