„Miło nam poinformować, że 23 listopada 2022 r. odbyła się pierwsza, po zjeździe, zbiórka Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Mieliśmy okazję podzielić się swoimi wizjami, pomysłami oraz spostrzeżeniami dotyczącymi pracy Rady Chorągwi. Uzgodniliśmy działania jakie chcielibyśmy podjąć w ciągu najbliższego czasu, ale też w trakcie całej kadencji.
Rada przyjęła swój Regulamin oraz wybrała sekretarza (uchwały są dostępne w dokumentach na stronie chorągwianej).
Z przedstawicielami chorągwianych władz wymieniliśmy się swoimi oczekiwaniami dotyczącymi wzajemnej współpracy, na której wszystkim bardzo mocno zależy.
Z przyjemnością poznamy Wasze oczekiwania oraz weźmiemy udział w organizowanych przez Was imprezach oraz przedsięwzięciach. Zapraszamy do kontaktu – rada@dolnoslaska.zhp.pl
Do zobaczenia #naszlakuzRadą
Czuwaj!
Rada Chorągwi Dolnośląskiej ZHP”

Related Posts

Skip to content