Piękne są nasze barwy ojczyste – maj 2020

Skauting nie jest wymyślony dla waszej uciechy, ale wiele wymaga. Nie zabierajcie się do skautingu, dlatego tylko, że się wam podoba, lecz aby wprawiać się do służby dla swego kraju. Wtedy posiądziecie ducha patriotyzmu, który każdy chłopiec winien posiadać, jeżeli ma być godzien spożywania chleba.
~ Robert Baden-Powell

Słowa harcerskiego hymnu „Wszystko, co nasze, Polsce oddamy” były i są bardzo ważne dla społeczności harcerskiej. Dziś również, w obliczu pandemii panującej nie tylko w naszej Ojczyźnie, harcerze w całym kraju stawili się do służby – są m.in. wolontariuszami pomagającymi seniorom, osobom potrzebującym pomocy jak również szyją maseczki.

Patriotyzm ma różne oblicza – wiemy przecież, że patriotyzm romantyków i pozytywistów, był inny niż patriotyzm Szarych Szeregów, a jak bardzo różny od patriotyzmu Polski ostatnich lat. Takich różnic w polskiej historii było wiele. Dla harcerskich wychowawców sięganie do bogatej historii Polski jest źródłem inspiracji, budowania więzi międzypokoleniowych, wzbogacania tradycji oraz punktem wyjścia do działań odpowiadających na dzisiejsze potrzeby młodych ludzi.

Jedną z form wychowania patriotycznego były do tego roku różne propozycje związane z Dniem Flagi oraz Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Święto Narodowe Trzeciego Maja – nasze święto państwowe obchodzone 3 maja w rocznicę uchwalenia przez Sejm Czteroletni w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Święto zostało ustanowione po raz pierwszy w 1919 i ponownie w 1990 roku.

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone przez Sejm RP na mocy ustawy z 20 lutego 2004.

Już od wielu lat harcerze w tych dniach inspirowali, współorganizowali lub uczestniczyli w różnych wydarzeniach – były happeningi, pikniki, festyny patriotyczne, marsze z flagą biało-czerwoną, konkursy wiedzy o polskich barwach narodowych, wstążeczki biało-czerwone przypinane przechodniom na ulicach miast i miasteczek.

Święto Narodowe Trzeciego Maja w 2020 roku oraz Dzień Flagi 2 maja będzie inny – nadal ograniczamy kontakty społeczne, nie jest możliwe zorganizowanie w dotychczasowych formach festynów czy happeningów.

Jednak nie zapomnijmy o wywieszeniu w tym dniu flag w naszych domach. Dla harcerzy powieszenie flagi to symbol patriotyzmu, pokazanie, że jesteśmy wspólnotą. Przygotujmy wstążeczki lub kotyliony biało-czerwone i wychodząc z domu na dozwolony spacer przypnijmy je na piersi.

Biało czerwona flaga to dla polskiego narodu wielki symbol jednoczący nas wszystkich. Pod tymi barwami walczyli żołnierze, harcerze Szarych Szeregów i powstańcy. Biały i czerwony są naszym wspólnym dziedzictwem, o które dbamy od najmłodszych lat. Uczcijmy je w trudnym 2020 roku.

Życzymy!

Wszystkim Polakom, zuchom, harcerzom, wędrownikom, instruktorom z okazji Dnia Flagi RP oraz Święta Trzeciego Maja składamy najlepsze życzenia!

Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Related Posts

Skip to content