Manewry Techniczno Obronne 2017
ZHP Chorągiew Dolnośląska rozpoczęła realizację zadania publicznego Manewry Techniczno-Obronne 2017, na które otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej  zgodnie z umową nr 17/2017/3300008976/334.

Manewry techniczno-obronne wraz z warsztatami proobronnymi mają na celu doskonalenie umiejętności i wiedzy  dotyczących sportów obronnych,  obronności i technik harcerskich. W środowisku harcerzy od wielu lat prowadzone są działania mające na celu nabywanie i doskonalenie umiejętności w zakresie sportów obronnych i oraz  właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia. Celami tegorocznego projektu są:

  • doskonalenie umiejętności w zakresie strzelania, łączności, pierwszej pomocy, maskowania
  • w terenie, posługiwania się sprzętem ratowniczym i przeciwpożarowym,
  • współzawodnictwo między drużynami starszoharcerskimi i wędrowniczymi sprawdzające znajomość technik,
  • nabywanie podstawowych umiejętności z samoobrony,
  • sprawdzenie posiadanych umiejętności w trakcie manewrów techniczno-obronnych,
  • promowanie sprawności fizycznej, doskonalenie technik pływackich i ratownictwa wodnego
  • współzawodnictwo między drużynami starszoharcerskimi i wędrowniczymi sprawdzające znajomość technik,
  • nabywanie podstawowych umiejętności z samoobrony ,
  • sprawdzenie posiadanych umiejętności w trakcie manewrów techniczno-obronnych,
  • promowanie sprawności fizycznej, doskonalenie technik pływackich i ratownictwa wodnego.

 

Related Posts

Skip to content