„Kultura Interwencje – 2018” rozstrzygnięcie

W wyniku rozstrzygnięcia II naboru konkursu ofert w ramach programu Kultura Interwencje – 2018

ZHP Chorągiew Dolnośląska pozyskała 26750,00zł na projekt pod nazwą „Kierunek Kultura”.

Celem programu Kultura – Interwencje 2018  jest tworzenie warunków do wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym

W ramach realizowanego zadania zostaną przeprowadzone warsztaty dziedzin kulturowych, warsztaty twórczości artystycznej, festiwale piosenki, koncert muzyki współczesnej oraz konferencja „Nakierunkuj się na kulturę”.

Cele ogólne projektu obejmują:

  • rozwój artystyczny i kulturalny dzieci, dzieci, młodzieży i osób dorosłych
  • umiejętność rozpoznawania emocji i współpracy w grupie
  • podnoszenie kompetencji kulturowych uczestników
  • kształtowanie postaw wspierających rozwój indywidualny, kulturalny i społeczny dzieci i młodzieży
  • umiejętność komunikowania się z drugim człowiekiem

 

[row]

[one_third]

[/one_third]

[one_third]

[/one_third]

[one_third]

[/one_third]

[/row]

Related Posts

Skip to content