Day

21 stycznia, 2021
Obóz pionierki Bieszczady 21 Obóz jest przeznaczony dla wędrowników, starszyzny oraz instruktorów, i obejmuje podstawowe umiejętności z zakresu obsługi sprzętu obozowego, korzystania z narzędzi oraz wykorzystania tej wiedzy podczas przygotowania i stawiania obozu. Obóz ma na celu wyrobić bezpieczne i ekologiczne nawyki dla przyszłej kadry prowadzącej zajęcia z technik pionierskich. 16-22.08.2021 r. Informator: https://linkd.pl/p2aks Formularz zgłoszeniowy: https://linkd.pl/p2akz
Skip to content