Day

20 sierpnia, 2020
Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w sobotę 15 sierpnia br. odszedł na wieczną wartę w wieku 69 lat nasz serdeczny przyjaciel, Druh harcmistrz Jerzy ZENDER. Druh hm Jerzy Zender był długoletnim instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Był pilotem Chorągwi Wrocławskiej, od 18.01 1981 do 19.01.1985 wchodził w skład Rady Chorągwi Wrocławskiej i jej Prezydium. Był wspaniałym...
Skip to content