Day

17 sierpnia, 2020
Zapraszamy funkcyjnych gromad i drużyn, drużynowych, przybocznych, Rady Drużyn, zespoły zadaniowe do wzięcia udziału w konkursie z okazji 100. rocznicy urodzin Bohatera naszej Chorągwi – hm. Stefana Mirowskiego. Mamy nadzieję, że będzie to okazja do zgłębienia wiedzy na temat postaci, która jest nam szczególnie bliska a także pretekst do wykorzystania niekonwencjonalnych i ciekawych form pracy...
Skip to content